Bakonytamási

Köszöntjük településünkön! Reméljük minden szükséges információt megtalál honlapunkon...

Bakonytamási

Bakonytamási

Bakonytamási

Kategória: Kincsestár

Bakonytamási 750. évfordulójára

Karácsoniné Kemenesi Zsuzsanna verse Bakonytamási 750. évfordulójára Bakonytamási nevezetes évfordulót ünnepelt, A főprogramként az emlékpark átadása szerepelt. E nagy alkalomból kis falunkba sokan összegyűltünk, Kik messze tájról e napra nagy örömmel visszatértünk.   Ahogy jöttünk a falun, láttuk az utcák rendezettek, A virágok a szivárvány színeiben tündököltek. A falu régi arculata teljesen megváltozott, Melyet az […]

Jókai Mór hathalmi látogatásai

Jókai három hathalmi látogatásának körülményei Hathalompuszta birtokosa, Ihász Lajos második házasságát Jókai Mór unokahúgával, Jókay Etelkával kötötte 1889. június 30-án. Házasságkötésük után Hathalomra költöztek, és családjuk még ebben az évben kibővült Etelka „nevelőanyjával” özv. Peti Józsefné Váli Marival, és apjával, özv. Jókay Károllyal, akit Géza fiának felesége nem szívlelt Komáromban. Legvégül korán megözvegyült anyja halála (1898) […]

Somogyi Gyula: Az én falum, Bakonytamási

Részlet a szerző „Csak a bőrödig ázol…” című önéletrajzi írásából A felszabadulás előtt körülbelül 1200 lakosa volt, ma már kevesebb. Elég kicsiny ahhoz, hogy közösség és ne csak „község” legyen – de elég nagy, hogy életképes, az életet újratermelő maradhasson. A háború előtti nagybirtokrendszerrel kétszeresen is zárt falu volt. A külső nagybirtokgyűrű – gróf Esterházy […]

Göncz Árpád levele Ördög A. Róberthez

Ördög A. Róbert versesköteteinek bakonytamási bemutatóján, 2009. április 4. Göncz Árpád A Magyar Köztársaság Volt Elnöke Ördög A. Róbert 8555 Bakonytamási Kossuth L. u. 1.   Kedves Robi! Felemás hangulatba kezdek a Neked írandó levélhez, egyfelől, mert szívből örülök, hogy Bakonytamásiban is bemutatod eddigi verseidet, másfelől, mert nagyon sajnálom, hogy csak lélekben tarthatok Veled ezen […]

Dr. Pálmány Béla méltatása Hámory Imre operaénekesről

Elhangzott a Hámory Imre emlékkiállítás megnyitóján, Biatorbágy, 2009. június 5. Kedves Hámory család, tisztelt Polgármester úr, Igazgató úr, és ahogy eleink mondták: „prudentes et circumspecti viri” – azaz bölcs és körültekintő biatorbágyi polgárok! Hámory Imrére, a világhírű, Liszt Ferenc és Gustav Mahler által alapított magyar királyi Operaház egykori kiváló, nagyhírű baritonistájára emlékezünk itt, kedves falujában […]

Ferenczi Imre gondolatai a Bakonytamási-Nagybégány testvérkapcsolatról

A Polgármester Úr r. Polgármesteri Hivatal Bakonytamási   Tisztelt Polgármester Úr! Kezdetleges számítástechnikai tudásommal a világhálón böngészgetve, egészen véletlenül bukkantam rá az Önök Honlapjára, ahol helységük kárpátaljai testvérkapcsolatáról olvasgattam. Néhány oldal élvezetes olvasgatás után, pillanatnyi fellángolásomban úgy döntöttem, hogy írok Önöknek, és amennyiben  lehetséges, a mellékelt írásommal, amelyet két részben a Z.KISZ Melléklete közölt le […]

A Pápa-Tatabánya vasút

A HÉV (Helyiérdekű Vasút) társaság Bánhida (Tatabánya) és Pápa közötti vasútja a Dunántúl fontos összekötő vonala, a dunántúli szénmedence és Pápa között létesített vasúti kapcsolatot. A vasút a szénbánya, az erdészet és a mezőgazdaság termékeit szállította. Bakonytamási megállóhely Pápától 27, Bánhidától 64 km-re feküdt. A vasútvonal megépítésére az 1902. évi IV. tc. alapján a ker. […]

Scroll to Top Megszakítás