Bakonytamási

Köszöntjük településünkön! Reméljük minden szükséges információt megtalál honlapunkon...

Bakonytamási

Bakonytamási

Bakonytamási

Jelképeink

Községünk címere – Községünk zászlaja

Községünk címere

Vágott és felül hasított, egyenesen álló pajzs első mezője vörössel és ezüsttel hétszer vágott, a bal oldalon vörös mezőben hatküllős aranyozott lebegő kerék. Az alsó kék mezőben ezüstözött fészkében ülő kiterjesztett szárnyú pelikán három, ezüstös fiókáját saját vérével táplálni látszik.

Az első, sávozott mező – mely egyezik az államcímerünk jobb oldalával -, jelzi, hogy a község régi magyar település, egyben az itt lakó emberek magyarságának és rendületlen hazaszeretetének a jelképe is. Az aranyozott kerék a falu legrégebbi – egy 18. századi pecsétnyomóról ismert – szimbólumaként került a címerbe. (A kerék – mint Árpád-kori motívum -, a Káta nemzetség jelképe volt, de a nemzetség és a település korai története közötti esetleges összefüggés még nem tisztázott.) De a falu múltjának és egész történetének szimbóluma is lehet, mely – a kerékhez hasonlóan -, a sok nehézség és akadály ellenére is töretlenül mindig tovább haladt. Az alsó mezőben látható, fészkében ülő és saját vérével fiait tápláló pelikán a címertanban már régóta használt jelkép, az odaadás és az önfeláldozás jelképe. 

A község pajzsába kerülésének kettős jelentéstartalma van: egyrészt a falu lakosságának önfeláldozását jelképezi, melynek számtalanszor tanújelét adta a különböző korok és változó nemzetiségű megszállókkal szemben, töretlen elszántsággal ragaszkodva szülőföldjéhez. Másik jelentése az eredete: a címerkép, a községben 18. századtól birtokos németújvári gróf Batthyány család címerének egyik részlete. (A grófi család első, 1500-ban nyert címerében már szerepelt a fiait tápláló pelikán, melyet a későbbi rangemelések alkalmával is megtartottak.) Ezért a hagyományok őrzésének és ápolásának szimbóluma is a címerkép felvétele az új pajzsba, folyamatos kapcsolatot jelképezve a község régi és újkori jelvényei között.

Bakonytamási

Községünk zászlaja

A községi zászló fekvő téglalap alakú zászlólap, vízszintes hossztengelye mentén felezve, felső része kék, az alsó része fehér színű, az osztóvonal közepén függőleges állásban a község címerével. A pajzs alatt, ívesen elrendezve BAKONYTAMÁSI felirat olvasható arany betűkkel. A kék-fehér összeállítás a Batthyány család címerrészletének mázaiból adódik, ezzel a község zászlóján keresztül is erősítve a falu, és a történelmileg neves család közti kapcsolatot.

A község címere Mógor Tamás pápai heraldikus munkája, avatására 2003. május 25-én került sor.

Scroll to Top Megszakítás