Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek 2016. évi zárszámadás
Bekezdések

2016. évi zárszámadás

Zárszámadás 2016..pdf — PDF document, 2806Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
background image
background image

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

 forintban

Eredeti előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 274 767

25 865 516

25 865 516

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 495 416

15 255 687

15 255 687

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 579 351

9 409 829

9 409 829

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 827 000

14 837 100

14 837 100

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

9 827 000

14 837 100

14 837 100

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 997 440

9 997 440

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 997 440

9 997 440

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4. 

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 900 000

10 135 913

10 064 185

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

5 900 000

9 014 735

9 014 735

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 900 000

1 882 800

1 882 800

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 000 000

7 131 935

7 131 935

4.2.

Gépjárműadó

970 000

1 052 435

1 006 777

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

68 743

42 673

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 491 000

3 379 845

3 364 845

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

374 615

374 615

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

201 000

411 822

411 822

5.4.

Tulajdonosi bevételek

890 000

1 027 250

1 012 250

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

224 143

224 143

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 342 015

1 342 015

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 000 000

8 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 000 000

8 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

266 233

266 233

146 233

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

266 233

266 233

146 233

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

42 759 000

72 482 047

72 275 319

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

12 000 239

25 000 000

25 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

12 000 239

25 000 000

25 000 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 040 761

4 040 761

4 040 761

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 040 761

4 040 761

4 040 761

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 240 600

5 240 600

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 240 600

5 240 600

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B E V É T E L E K

Sor-

szám

Bevételi jogcím

2016. évi

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

16 041 000

34 281 361

34 281 361

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

58 800 000

106 763 408

106 556 680

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

forintban

Eredeti előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 323 000

45 129 227

44 813 223

1.1.

Személyi  juttatások

13 604 000

16 532 997

16 532 997

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 454 000

2 998 792

2 998 792

1.3.

Dologi  kiadások

16 240 000

14 034 417

13 718 413

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 945 000

7 490 925

7 490 925

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 080 000

4 072 096

4 072 096

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 080 000

3 480 081

3 480 081

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

   - Kamattámogatások

1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

592 015

592 015

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

300 000

4 756 247

4 756 247

2.1.

Beruházások

778 826

778 826

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 487 421

3 487 421

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

490 000

490 000

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

2.12.

   - Lakástámogatás

490 000

490 000

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

14 270 257

8 600 883

3.1.

Általános tartalék

14 270 257

8 600 883

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

57 893 257

58 486 357

49 569 470

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

43 000 000

43 000 000

6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43 000 000

43 000 000

6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

906 743

5 277 051

5 277 051

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

906 743

5 277 051

5 277 051

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése 

7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

906 743

48 277 051

48 277 051

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

58 800 000

106 763 408

97 846 521

K I A D Á S O K

Sor-

szám

Kiadási jogcím

2016. évi

background image

 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

 forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi módosított 

előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi módosított 

előirányzat

2016. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 274 767

25 865 516

25 865 516

Személyi juttatások

13 604 000

16 532 997

16 532 997

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 827 000

14 837 100

14 837 100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 454 000

2 998 792

2 998 792

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások 

16 240 000

14 034 417

13 718 413

4.

Közhatalmi bevételek

6 900 000

10 135 913

10 064 185

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 945 000

7 490 925

7 490 925

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

4 080 000

4 072 096

4 072 096

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

14 270 257

8 600 883

7.

Egyéb működési bevételek

1 491 000

3 379 845

3 364 845

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

42 492 767

54 218 374

54 131 646

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

57 593 257

53 730 110

44 813 223

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

4 040 761

9 281 361

9 281 361

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele 

4 040 761

4 040 761

4 040 761

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

   Betét visszavonásából származó bevétel 

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek

5 240 600

5 240 600

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) 

12 000 239

25 000 000

25 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

43 000 000

43 000 000

20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

   Értékpapírok bevételei

12 000 239

25 000 000

25 000 000

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése

906 743

5 277 051

5 277 051

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

16 041 000

34 281 361

34 281 361

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

906 743

48 277 051

48 277 051

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

58 533 767

88 499 735

88 413 007

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

58 500 000

102 007 161

93 090 274

24.

Költségvetési hiány:

15 100 490

-

-

Költségvetési többlet:

-

488 264

9 318 423

25.

Tárgyévi  hiány:

-

13 507 426

4 677 267

Tárgyévi  többlet:

33 767

-

-

Sor-

szám

2.

1.

 me
llé

klet 

4/2017.

 (V

.1.

) önk
or

mány

zati

 re

nde
lethe

z

background image

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

 forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi módosított 

előirányzat

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi módosított 

előirányzat

2016. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 997 440

9 997 440

Beruházások

778 826

778 826

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

8 000 000

8 000 000

Felújítások

3 487 421

3 487 421

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

490 000

490 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

266 233

266 233

146 233

7.
8.
9.
10.
11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

266 233

18 263 673

18 143 673

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

300 000

4 756 247

4 756 247

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel 

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

266 233

18 263 673

18 143 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

300 000

4 756 247

4 756 247

27.

Költségvetési hiány:

33 767

-

-

Költségvetési többlet:

-

13 507 426

13 387 426

28.

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

-

Sor-

szám

2.

2.

 melléklet 

4/2017.

 (V.
1.

önkormányzati 

rendelethez

background image

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

42 759 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

42759000

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =

16 041 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

16041000

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

58 800 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

58800000

0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =

72 482 047

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor

72482047

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =

34 281 361

2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor

34281361

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =

106 763 408

2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

106763408

0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =

72 275 319

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

72275319

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =

34 281 361

2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

34281361

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =

106 556 680

2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

106556680

0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =

57 893 257

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor

57893257

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =

906 743

2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor

906743

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

58 800 000

2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

58800000

0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =

58 486 357

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor

58486357

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =

48 277 051

2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor

48277051

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =

106 763 408

2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

106763408

0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =

49 569 470

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

49569470

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =

48 277 051

2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

48277051

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

97 846 521

2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

97846521

0

background image

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve

Felhasználás 2015. 

XII.31-ig

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi teljesítés

Összes teljesítés 

2016. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Lapvirátor vásárlás

126 987

2016

126 987

126 987

126 987

Kerékpár+utánfutó 2 db

314 960

2016

314 960

314 960

314 960

Mikrofon vásárlás

21 190

2016

21 190

21 190

21 190

Komód vásárlás

23 900

2016

23 900

23 900

23 900

Média lejátszó vásárlás

74 900

2016

74 900

74 900

74 900

Projektor vásárlás

137 989

2016

137 989

137 989

137 989

Multifunkciós nyomtató vásárlás

78 900

2016

78 900

78 900

78 900

ÖSSZESEN:

778 826

778 826

778 826

778 826

 forintban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3.

 me
llékle

t a 

4/2017.

 (V

.1.

) önkor

mány

zati 
rende

lethez

background image

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve

Felhasználás 2015. 

XII.31-ig

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi teljesítés

Összes teljesítés 

2016. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Hathalmi út felújítása

3 487 421

2016

3 487 421

3 487 421

3 487 421

ÖSSZESEN:

3 487 421

3 487 421

3 487 421

3 487 421

 forintban !

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. 

m

el

lékl
et

 a

 4

/2

01

7. 

(V

.1

.) ö

nko

rm

án

yz

ati

 ren

del

et

hez

background image

6.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

01

Feladat

megnevezése

01

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 274 767

25 865 516

25 865 516

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 495 416

15 255 687

15 255 687

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 579 351

9 409 829

9 409 829

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 827 000

14 837 100

14 837 100

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

9 827 000

14 837 100

14 837 100

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 997 440

9 997 440

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 997 440

9 997 440

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4. 

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 900 000

10 135 913

10 064 185

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

5 900 000

9 014 735

9 014 735

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 900 000

1 882 800

1 882 800

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4 000 000

7 131 935

7 131 935

4.2.

Gépjárműadó

970 000

1 052 435

1 006 777

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

68 743

42 673

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 491 000

3 379 845

3 364 845

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

374 615

374 615

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

201 000

411 822

411 822

5.4.

Tulajdonosi bevételek

890 000

1 027 250

1 012 250

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

224 143

224 143

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 342 015

1 342 015

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 000 000

8 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 000 000

8 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

266 233

266 233

146 233

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

266 233

266 233

146 233

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

42 759 000

72 482 047

72 275 319

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

12 000 239

25 000 000

25 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

12 000 239

25 000 000

25 000 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 040 761

4 040 761

4 040 761

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 040 761

4 040 761

4 040 761

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 240 600

5 240 600

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 240 600

5 240 600

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

16 041 000

34 281 361

34 281 361

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

58 800 000

106 763 408

106 556 680

Bevételek

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

background image

6.1. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

01

Feladat

megnevezése

01

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 323 000

45 129 227

44 813 223

1.1.

Személyi  juttatások

13 604 000

16 532 997

16 532 997

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 454 000

2 998 792

2 998 792

1.3.

Dologi  kiadások

16 240 000

14 034 417

13 718 413

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 945 000

7 490 925

7 490 925

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 080 000

4 072 096

4 072 096

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 080 000

3 480 081

3 480 081

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

   - Kamattámogatások

1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

592 015

592 015

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

300 000

4 756 247

4 756 247

2.1.

Beruházások

778 826

778 826

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 487 421

3 487 421

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

490 000

490 000

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

2.12.

   - Lakástámogatás

490 000

490 000

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

14 270 257

8 600 883

3.1.

Általános tartalék

14 270 257

8 600 883

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

57 893 257

58 486 357

49 569 470

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

43 000 000

43 000 000

6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43 000 000

43 000 000

6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

906 743

5 277 051

5 277 051

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

906 743

5 277 051

5 277 051

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése 

7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

906 743

48 277 051

48 277 051

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

58 800 000

106 763 408

97 846 521

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12

11

11

Kiadások

background image

Feladat

Önk. műk. 

támogat.

Működ. 

támog.

Közhatalmi 

bevételek

Működési 

bevételek

Felhalmoz. 
Támogatás

Felhalmoz. 

bevételek

Finansz. 

bevételek

Összesen

Önkormányzatok ig. tevékenysége

0

Köztemető fenntartási feladatok

0

Önk. vagyonnal való gazdálkodás

1 041 822

1 041 822

Önkormányzatok elszámolásai 

35862956

5 240 600

41 103 556

Start munka- Útőr

9 691 090

9 691 090

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 545 955

4 545 955

Város és községgazd. Szolg.

193 500

193 500

Lakáshoz jutás támogatása

146 233

146 233

Közvilágítás

0

Zöldterület kezelés

211 455

374 615

586 070

Házi orvosi szolgálat

0

Sportlétesítmények működtetése

0

Könyvtári szolgáltatások

0

Közművelődési feladatok

188 750

188 750

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

0

Lakásfenntartási támogatás

0

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

388 600

388 600

Tanyagondnoki szolgálat

0

Egyéb szociális ellátások

0

Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei

10 064 185

1 342 015

8 000 000

19 406 200

Forgatási és befektetési célú pü. müveletek

224 143

25 000 000

25 224 143

Támogatási célú finansz. Műv

4 040 761

4 040 761

Központi kv. Bevételek

0

Összesen:

35862956

14 837 100

10 064 185

3 364 845

0

146 233

42 281 361

106 556 680

7. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

background image

Feladat

Eng. 

létszám

Személyi 

juttatás

Madó terh.j.

Dologi kiad.

Pénzeszköz 

átadás

Felhalm.  

kiadás

Finanszírozási 

kiadások

Összesen

Önkormányzatok ig. tevékenysége

1

2 064 204

557 340

2 046 160

2 526 972

7 194 676

Köztemető fenntartási feladatok

1 772 928

1 772 928

Önk. vagyonnal való gazdálkodás

512 479

512 479

Önkormányzatok elszámolásai 

5 277 051

5 277 051

Start munka-Útőr

7

7 075 878

969 528

1 304 801

441 947

9 792 154

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

3 889 389

525 071

16 485

4 430 945

Közutak, hidak üz., fenntartása

1 049 760

3 487 421

4 537 181

Lakáshoz jutás támogatása

490 000

490 000

Közvilágítás

1 803 081

1 803 081

Zöldterület kezelés

1

1 069 500

288 765

1 922 770

3 281 035

Házi orvosi szolgálat

367 350

23 900

391 250

Sportlétesítmények működtetése

21 325

21 325

Könyvtári szolgáltatások

277 938

67 536

210 559

556 033

Közművelődési feladatok

1 711 333

312 979

2 024 312

Civil szervezetek támogatása

592 015

592 015

Óvodai nevelés

119 624

953 109

1 072 733

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

388 600

388 600

Tanyagondnoki szolgálat

1

2 156 088

590 552

859 757

3 606 397

Egyéb szociális ellátások

7 102 325

7 102 325

Forgatási és befektetési célú pü. müveletek

1

43 000 000

43 000 001

0
0
0

14

16 532 997

2 998 792

13 718 413

12 053 021

4 266 247

48 277 051

97 846 521

8. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkciónként (Ft)

background image

9. sz. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Megnevezés

Összeg

001

Alaptevékenység költségvetési bevételei

72 275 319

002

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

49 569 470

003

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

22 705 849

004

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

34 281 361

005

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

48 277 051

006

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-13 995 690

007

A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 710 159

008

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

009

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

010

III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

011

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

012

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

013

IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

014

B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

015

C Összes maradvány (=A+B)

8 710 159

016

D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

017

E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 710 159

018

F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

019

G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Maradvány kimutatás

background image

9. sz. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

background image

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

 9. melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

  forintban !

Jóváhagyott

Jóváhagyott-

ból működési

Jóváhagyott-

ból 

felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Bakonytamási Önkormányzat

8 710 159

8 710 159

8 710 159

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

8 710 159

8 710 159

8 710 159

Intézményt megillető maradvány

Összesen:

Sor-

szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési 

maradvány 

összege

Elvonás

(-)

background image

9.2. sz melléklet a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Megnevezés

Előző 

időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

001

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

10 274 453

0

10 112 252

002

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 
bevételei

694 045

0

786 437

003

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 118 130

0

1 027 250

004

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

12 086 628

0

11 925 939

005

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

006

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

007

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

008

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 502 445

0

25 865 516

009

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 594 321

0

14 837 100

010

Felhalmozásicélú támogatások

724 316

0

011

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

8 037 960

19 339 455

012

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)

42 859 042

0

60 042 071

013

Anyagköltség

2 618 880

0

4 968 241

014

Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 676 207

0

5 795 661

015

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

016

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

0

0

0

017

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)

8 295 087

0

10 763 902

018

Bérköltség

14 972 366

0

13 748 535

019

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 963 902

0

2 532 844

020

Bérjárulékok

3 404 668

0

2 984 891

021

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

22 340 936

0

19 266 270

022

VI. Értékcsökkenési leírás

8 139 043

0

8 887 202

023

VII. Egyéb ráfordítások

12 773 654

0

15 920 083

024

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE                                                                    
(=I±II+III-IV-V-VI-VII) 

3 396 950

0

17 130 553

025

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

026

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

98 880

0

224 143

027

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

0

028

- ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

029

VIII. Pénzügyi műv. eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)

98 880

0

224 143

030

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

031

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

032

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

0

0

0

033

- ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

034

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)

0

0

0

035

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

98 880

0

224 143

036

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

3 495 830

0

17 354 696

Eredménykimutatás 2016

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

 1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer Ft-ban

Forintban

 Forintban

Módosított 
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 503

25 865 516

25 865 516

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 042

15 255 687

15 255 687

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 261

9 409 829

9 409 829

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

14 534

14 837 100

14 837 100

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

14 534

14 837 100

14 837 100

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 038

9 997 440

9 997 440

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

252

9 997 440

9 997 440

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 786

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4. 

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 354

10 135 913

10 064 185

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9 297

9 014 735

9 014 735

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 902

1 882 800

1 882 800

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

7 395

7 131 935

7 131 935

4.2.

Gépjárműadó

969

1 052 435

1 006 777

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

88

68 743

42 673

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 086

3 379 845

3 364 845

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

497

374 615

374 615

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

197

411 822

411 822

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 128

1 027 250

1 012 250

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

99

224 143

224 143

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

165

1 342 015

1 342 015

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

500

8 000 000

8 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

500

8 000 000

8 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

120

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

60

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

94

266 233

146 233

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

94

266 233

146 233

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

55 289

72 482 047

72 275 319

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

8 000

25 000 000

25 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

8 000

25 000 000

25 000 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 858

4 040 761

4 040 761

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 858

4 040 761

4 040 761

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 047

5 240 600

5 240 600

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 047

5 240 600

5 240 600

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

18 905

34 281 361

34 281 361

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

74 194

106 763 408

106 556 680

B E V É T E L E K

Sor-

szám

Bevételi jogcím

2016. évi

2015. évi tény

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

 1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer Ft-ban

Forintban

Forintban

Módosított 
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 591

45 129 227

44 813 223

1.1.

Személyi  juttatások

19 937

16 532 997

16 532 997

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 563

2 998 792

2 998 792

1.3.

Dologi  kiadások

10 236

14 034 417

13 718 413

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 654

7 490 925

7 490 925

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 201

4 072 096

4 072 096

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

10

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

580

3 480 081

3 480 081

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

60

1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

   - Kamattámogatások

1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 551

592 015

592 015

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 699

4 756 247

4 756 247

2.1.

Beruházások

11 399

778 826

778 826

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 487 421

3 487 421

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300

490 000

490 000

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

250

2.12.

   - Lakástámogatás

50

490 000

490 000

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 600 883

3.1.

Általános tartalék

8 600 883

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

53 290

58 486 357

49 569 470

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

12 000

43 000 000

43 000 000

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

12 000

43 000 000

43 000 000

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

4 863

5 277 051

5 277 051

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 863

5 277 051

5 277 051

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése 

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

16 863

48 277 051

48 277 051

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

70 153

106 763 408

97 846 521

Sor-

szám

Kiadási jogcím

2016. évi

2015. évi tény

K I A D Á S O K

background image

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

 Ezer forintban !

Kötelezettségek a következő években

2017.

2018.

2019.

2019. után

A

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

870 292

870 292

870 292

12.

Állami támogatás megelőlegezése

2016

870 292

870 292

870 292

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

870 292

870 292

870 292

2. 

jéko

zta

 tá

bla

 a

 4

/2

01

7. 

(V

.1

.) ö

nko

rmá
nyza
ti 

ren

deleth

ez

Sor-

szám

Kötelezettség

jogcíme

Kötelezettség- 

vállalás 

éve

Összes vállalt 

kötelezettség

2016. évi 
teljesítés

Még fennálló 

kötelezettség

background image

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

 lejárat és eszközök szerinti bontásban

 forintban !

2017.

2018.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú 

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

240 000

9.

Lakásvásárlási kölcsön

2014

2016

110 000

10.

Lakásvásárlási kölcsön

2015

2017

130 000

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+8)

240 000

3. 

jék
ozta

 tá

bla

 a

 4

/2

01

7. 

(V.1

.)

 ö

nk

orm
án

yza

ti r

en

de

leth
ez

2018. után

Sor-

szám

Hitel, kölcsön 

Kölcsön-

nyújtás

éve

Lejárat

éve 

Hitel, kölcsön 

állomány 2016. 

dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-

én

background image

1-90 nap közötti

91-180 nap 

közötti

181-360 nap 

közötti

360 napon 

túli

Összes lejárt 

tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

316 004

316 004

7.

Egyéb adósság

316 004

316 004

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

316 004

316 004

Lejárt

Nem lejárt, lejárt 

összes tartozás

I. Belföldi hitelezők

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

Külföldi összesen:

4. 

jék
ozta

 tá

bla

 a

 4

/2

01

7. 

(V.1

.)

 ö

nk

orm
án

yza

ti r

en

de

leth
ez

Adósságállomány mindösszesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 

2016. december 31-én

forintban!

Sor-

szám

Adósságállomány 

eszközök szerint 

Nem lejárt

background image

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

 5. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

 forintban !

Sor-

szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:            Építményadó 

7.

Telekadó 

8.

Magánszemélyek kommunális adója 

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után 

10.

Idegenforgalmi adó épület után 

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

61 760

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

61 760

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

background image

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

 6. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor-

szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett 

Tényleges 

1.

Községi Énekkar

Működési támogatás

100 000

92 200

2.

Nyugdíjas Klub

Működési támogatás

100 000

100 000

3.

Faluvédő Egyesület

Működési támogatás

100 000

49 815

4.

Vidámság Kulturális Egyesület

Működési támogatás

150 000

150 000

5.

Evangélikus Egyház

Működési támogatás

100 000

100 000

6.

Katolikus Egyház

Működési támogatás

100 000

100 000

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

650 000

592 015

Összesen:

background image

Bakonytamási Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

B

C

D

E

 I. Immateriális javak 

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

274 341 601 

170 216 630 

617 512 104 

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.

250 198 497 

164 151 605 

593 369 000 

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

180 000 262 

114 560 560 

334 391 000 

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó 
       vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

69 265 025 

48 657 835 

254 835 000 

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

933 210 

933 210 

4 143 000 

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

24 143 104 

6 065 025 

24 143 104 

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, 
       felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

24 143 104 

6 065 025 

24 143 104 

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

 

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

 

 

 

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

 

 

 

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

 

 

 

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök 
       értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

 

2 312 400 

 

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

2 312 400 

 

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2 312 400 

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

 

 

 

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt 
       megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016.

Adatok:  forintban!

ESZKÖZÖK

S

ors

zám

Bruttó

Könyv szerinti 

Becsült 

állományi érték

25

background image

Bakonytamási Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

B

C

D

E

Adatok:  forintban!

ESZKÖZÖK

S

ors

zám

Bruttó

Könyv szerinti 

Becsült 

állományi érték

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

 

 

 

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi 
       eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
     (01+02+28+44)

45.

274 341 601 

172 529 030 

617 512 104 

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

30 000 000 

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

30 000 000 

 

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

34 405 

III. Forintszámlák

51.

8 620 500 

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

 

8 654 905 

 

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

206 728 

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

120 000 

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

60 000 

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

 

386 728 

 

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

 

 

 

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.

274 341 601 

211 570 663 

617 512 104 

26

background image

Bakonytamási Önkormányzat

7.2. tájékoztató tábla a 4/2017 (V.1.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

280 818 576 

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

3 716 327 

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-92 414 526 

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

17 354 696 

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

209 475 073 

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

316 004 

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

870 292 

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

4 746 

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

1 191 042 

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

904 548 

FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

211 570 663 

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK

S

or

sz

ám

állományi 

érték

background image

Bakonytamási Önkormányzat

7.3. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Sors

zám

Mennyiség

(db)

Értéke

( Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

44

13 942 028

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

33

1 657 145

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

 

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

 

 Bérbe vett készletek

11.

 Letétbe bizományba átvett készletek

12.

 Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

 

Közgyűjtemény

15.

 Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

 Régészeti lelet

17.

 Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

15 599 173 

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2016.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

background image

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

001

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

002

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

003

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

004

A/I Immateriális javak  (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

005

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

167 423 199

0

164 151 605

006

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 801 383

0

6 065 025

007

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

008

A/II/4 Beruházások, felújítások

520 000

0

0

009

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

010

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

175 744 582

0

170 216 630

011

A/III/1 Tartós részesedések

2 312 400

0

2 312 400

012

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

013

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

2 312 400

0

2 312 400

014

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

015

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

016

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

017

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

018

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 312 400

0

2 312 400

019

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

020

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
értékhelyesbítése

0

0

0

021

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
 (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

022

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

178 056 982

0

172 529 030

023

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

024

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

025

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

026

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

027

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

028

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

029

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

030

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

12 000 000

0

30 000 000

031

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

032

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

033

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

034

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

035

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

12 000 000

0

30 000 000

036

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

12 000 000

0

30 000 000

037

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= 
B/I+B/II)

12 000 000

0

30 000 000

038

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

039

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

72 490

0

34 405

MÉRLEG 2016                         

background image

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

040

C/III Forintszámlák

5 630 787

0

8 620 500

041

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

042

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

043

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

5 703 277

0

8 654 905

044

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

045

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson belülről

0

0

0

046

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

047

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

048

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

73 230

0

71 728

049

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

15 000

050

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 
bevételre

0

0

0

051

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 
pénzeszközre

0

0

0

052

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson kívülről

0

0

0

053

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 
átvett pénzeszközre

36 233

0

120 000

054

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

055

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási 
bevételekre

0

0

0

056

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

057

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

109 463

0

206 728

058

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési 
célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

059

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

060

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

061

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

background image

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

062

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi 
bevételre

0

0

0

063

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési 
bevételre

0

0

0

064

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási bevételre

0

0

0

065

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési 
célú átvett pénzeszközre

0

066

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

067

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási célú átvett pénzeszközre

350 000

0

120 000

068

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről

350 000

0

120 000

069

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések 
finanszírozási bevételekre

0

0

0

070

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

071

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 
(=D/II/1+…+D/II/8)

350 000

0

120 000

072

D/III/1 Adott előlegek

0

073

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

074

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

075

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

076

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

077

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

078

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 
elszámolása

0

0

0

079

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

080

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

0

60 000

081

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 
követelés elszámolása

0

0

0

082

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 
ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

083

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

084

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

60 000

0

60 000

085

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

459 463

0

386 728

086

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

087

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

088

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

089

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

090

F) AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK  (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

091

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

196 219 722

0

211 570 663

092

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

280 818 576

0

280 818 576

background image

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

093

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

094

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 716 327

0

3 716 327

095

G/IV Felhalmozott eredmény

-95 910 356

0

-92 414 526

096

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3 495 830

17 354 696

098

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

192 120 377

0

209 475 073

099

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi 
juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat 
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 
kiadásokra

360 019

0

316 004

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak 
pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési 
célú kiadásokra

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 
államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb 
felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási 
kiadásokra

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú 
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid 
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi 
hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási 
célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi 
értékpapírok beváltására

0

0

0

background image

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

360 019

0

316 004

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi 
kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 
működési célú kiadásokra

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 
államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 
felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
finanszírozási kiadásokra

906 743

0

870 292

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

906 743

0

870 292

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes 
kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
(=H/II/1+…+H/II/9)

906 743

0

870 292

139

H/III/1 Kapott előlegek

1 662 516

0

1 100

background image

7.4. tájékoztató tábla a 4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelethez

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 
elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

3 646

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 
kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 
ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett 
hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
(=H)/III/1+…+H)/III/7)

0

4 746

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 929 278

0

1 191 042

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 170 067

0

904 548

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

1 170 067

0

904 548

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

196 219 722

0

211 570 663

351 489 164

background image

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-

ban)

Részesedés összege (Ft-

ban)

Működésből 

származó 

kötelezettségek 

összege XII. 31-

én

 (Ft-ban)

1.

Bakonyalja 2012. KFT.

                    2 150 000                         -      

2.

Pápai Vízmű ZRT.

                       162 400                         -      

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

                    2 312 400    

  

A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

       ÖSSZESEN:

8. 

jéko

zta

 tá

bla

 a

 4

/2

01

7. 

(V

.1

.) ö

nko

rmá
nyza
ti ren

deleth

ez

background image

9. sz. tájékoztató tábla a 4/2017.(V.1.)  önkormányzati rendelethez

Sor-

szám

Megnevezés

Összeg  ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2016. január 1-jén
ebből:

5 703 277

2.

Bankszámlák egyenlege

5 630 787

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

72 490

4.

Bevételek   ( + )

100 858 149

5.

Kiadások    ( - )

97 906 521

6.

Záró pénzkészlet 2016. december 31-én
ebből:

8 654 905

7.

Bankszámlák egyenlege

8 620 500

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

34 405

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

background image

Bakonytamási Község 
Önkormányzati Képviselő-testület 
B A K O N Y T A M Á S I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. számú  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2017. április 27. napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tárgy:  A Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló 

 

Előadó: Németh Károly polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 

BESZÁMOLÓ 

 
 

a Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
A tájékoztató a 2016. december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazza. 
 
 
Az Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben a következőképpen alakultak: 
 
Működési célú támogatások ÁHT belülről 
 
Önkormányzatok működési támogatása 
 
Helyi  önkormányzatok  működésének  támogatása  címén  15.255.687,  egyes  szociális  és 
gyermekjóléti  feladatok  támogatására  9.409.829,  könyvtári  és  közművelődési  feladatok 
támogatására  1.200.000  forint  támogatást  kaptunk.  Az  önkormányzatok  működési  támogatása 
együttesen 25.865.516 forint volt. 
 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről 
 
A  hosszabbtávú  közfoglalkoztatás  és  a  Start-munkaprogram  támogatására  14.448.500  forint 
támogatást  kaptunk  a  Munkaerőpiaci  Alapból.  A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben 
részesülők természetben nyújtott Erzsébet  utalványának fedezeteként  388.600  forint támogatást 
kaptunk.  
Egyéb  működési  célú  támogatások  államháztartáson  belülről  összesen  14.837.100  forint 
bevételünk származott. 
 
Működési  célú  támogatások  államháztartáson  belülről  összesen  40.702.616  forint  bevételünk 
volt. 
 
 
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről 
 
Az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települések  támogatásának  II.  ütemére  9.997.440 
forint támogatást kaptunk, melyből a Petőfi utca felújítását fogjuk elvégezni a 2017-es évben. 
 
 
Közhatalmi bevételek 
 
Vagyoni típusú adók 
 
Itt az építményadóból az  év során befolyt összeget tartjuk nyilván, ebből  a forrásból 1.882.800 
forint bevételünk volt. 

background image

 
Értékesítési és forgalmi adók 
 
Állandó  jelleggel  végzett  iparűzési  adóból  az  év  során  7.131.935  forintot  fizettek  be  a 
vállalkozások. 
 
 
Gépjárműadók 
 
Gépjárműadó  bevételből  2013.  évtől  kezdve  40%  marad  az  önkormányzatnál,  a  60%-ot  át  kell 
utalni a központi költségvetésbe. A helyben maradó gépjárműadó összege 1.006.777 forint volt 
2016. évben. 
 
Egyéb közhatalmi bevételek 
 
Késedelmi pótlékból az év folyamán 5.081 forint folyt be. 
 
Közigazgatási  bírság  megfizetéséből  az  önkormányzatot  40%  bevétel  illeti  meg,  ebből  a 
forrásból 37.592 forint bevételünk volt. 
 
Egyéb közhatalmi bevételünk együttes összege 42.673 forintot tett ki. 
 
Közhatalmi bevételeink együttes összege 10.064.185 forint volt. 
 
Működési bevételek 
 
Működési  bevételeinket,  a  bérleti  díjak,  szolgáltatási  díjbevételek,  továbbszámlázott 
szolgáltatások bevétele, kamatjóváírások, valamint az egyéb bevételek képezik.  
Szolgáltatási  díjbevételből  374.615,  továbbszámlázott  közüzemi  díjakból  411.822  forint 
bevételünk volt. Tulajdonosi bevételekből 1.012.250 forint bevételünk volt, ebből: a terembérleti 
díj  181.250,  a  közterület  használati  díj  201.000,  lakbérbevételek  630.000  forint  szerepel 
bevételként.  
Kamat bevételből 224.143 ezer forint folyt be, mely a beváltott értékpapír hozama. 
Egyéb működési bevételekből 1.342.015 ezer forint bevételünk származott, mely 132.055 forint 
közüzemi számla túlfizetést, fa eladás bevételét 1.159.960 forint és egy működésképtelen fűkasza 
eladását tartalmazza 50.000 forintos összeggel. 
 
Működési bevételeink együttes összege 3.364.845 ezer forint volt. 
 
 
 
 
Felhalmozási bevételek 
 
A  tavalyi  évben  eladtuk  az  önkormányzat  kis  buszát,  melyből  8.000.000  forint  bevételünk 
származott. 
 
 
 
 

background image

 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 
Felhalmozási  célú  visszatérítendő  támogatások,  kölcsönök  visszatérülése  államháztartáson 
kívülről 
 
Itt a lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök törlesztéséből befolyó összeget tartjuk nyilván. Ebből a 
forrásból 146.233 forint bevételünk származott.  
 
Költségvetési bevételeink összege: 

   72.275.319 Ft. 

 
Finanszírozási bevételek 
 
Belföldi  értékpapírok  bevételei:  befektetési  jegy  visszaváltásból  25.000.000  forint  bevételünk 
volt. 
Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.040.761 forint bevételt jelentett. 
Államháztartáson  belüli  megelőlegezések:  a  2016.  évre  előlegként  kapott  állami  támogatás 
összege  és  a  közfoglalkoztatottak  után  fizetett  járulékok  megelőlegezése,  ami  5.240.60  forint 
volt. 
 
Finanszírozási bevételünk együttes összege:                                  34.281.361 Ft. 
 
Összes bevételünk:                                                                          106.556.680 Ft. 
 
 
 
 

Kiadások alakulása 2016-ban 

Rovatrend szerint 

 
 

 
Személyi  juttatásokra  16.532.997  forintot,  munkaadókat  terhelő  járulékokra  2.998.792  forintot 
fizettünk  ki.  Dologi  kiadásokra 13.718.413 forintot  fordítottunk.  Ellátottak pénzbeli juttatásaira 
7.490.925  forintot  fizettünk  ki.  Működési  célú  pénzeszköz  átadásunk  összege  ÁHT  belülre 
3.480.081  forint  volt,  ÁHT  kívülre  történő  pénzeszköz  átadásunk  összege  592.015  ezer  forint 
volt, mely civil szervezetek és egyházak működésének támogatását foglalja magában.  
 
Működési kiadásaink együttes összege 44.813.223 forint volt. 
 
Beruházásra 778.826 forintot  fordítottunk, mely  kis  értékű tárgyi  eszközök beszerzését  foglalja 
magában. 
Felújításra  3.487.421  forintot  fizettünk  ki,  mely  a  Hathalom  pusztai  út  felújítását  foglalta 
magában. 
Egyéb  felhalmozási  kiadásoknál  4  családnak  vissza  nem  térítendő  lakásvásárlási  támogatást 
nyújtottunk 490.000 forintos összeggel. 
 
Felhalmozási kiadásaink együttes összege 4.756.247 forint volt.  
Költségvetési kiadások összesen: 49.569.470 forint volt. 

background image

Finanszírozási  kiadásoknál  a  forgatási  célú  belföldi  értékpapír  vásárlásra  43.000.000  forintot 
fordítottunk, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkből, melyből még 30.000.000 Ft az év végén 
is rendelkezésünkre áll. 
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 5.277.051 forintot fordítottunk. 
 
Finanszírozási kiadásunk összege 48.277.051 forint volt. 
 
Kiadások összesen:  97.846.521 forint volt. 
 
 
 

Kiadások alakulása 

Kormányzati funkció kódonként 

 
 
011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok  jogalkotó  és  általános  igazgatási 
tevékenysége  
Itt  a  Polgármesteri  Hivatal  működésével,  közigazgatási  feladatainak  ellátásával  kapcsolatosan 
felmerült  kiadások  szerepelnek.  Az  önkormányzat  2013.  január  1-től  a  csóti,  a  nagydémi  és  a 
nyagygyimóti önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, mely szerint közös hivatalt 
hoznak  létre,  és  így  látják  el  a  közigazgatási  feladatokat.  A  szakfeladaton  a  polgármester 
személyi juttatása 2.064.204, munkaadókat terhelő járuléka 557.340 és a hivatal dologi kiadásai 
2.046.160 forinttal szerepelnek.  
Működési  célú  kiadásokra  a  Pápakörnyéki  Feladatellátó  Társulásnak  342.370,  a  Pápateszéri 
önkormányzatnak  a  fogorvosi  szolgálat  működéséhez  57.106,  a  Csóti  Közös  Önkormányzati 
Hivatal működéséhez 2.127.496 forint támogatást nyújtottunk. 
 
A hivatal együttes kiadásai7.194.676 forintot tettek ki. 
 
013320 Köztemető fenntartás  
Itt a ravatalozó áramdíja, vízdíj és a temetőbe készített járda kiadása szerepel összesen 1.772.928 
forintos összeggel. 
 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Itt  az  önkormányzati  lakásokkal  kapcsolatos  közüzemi  díjak,  kisebb  karbantartási  kiadások 
szerepelnek.    A  Jókai  utca  lakás  után  a  bérlő  az  önkormányzatnak  fizeti  a  közüzemi  díjakat, 
mivel csak rövid időre van a lakás kiadva. 
Az összes kiadás 512.479 forint volt. 
 
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 
Itt  a  közfoglalkoztatottak  után  megelőlegezett  járulékok  visszafizetése  szerepel  kiadásként,  ez 
egy  technikai  hónapon  belüli  megelőlegezést  jelent,  amelyet  az  elszámolás  benyújtása  után 
hónap végén megkapunk bevételként. 
Ennek összege 5.277.051 forint volt. 
 
 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Itt  a  márciustól  induló  közfoglalkoztatás  szerepel  állandóan  változó  létszámmal,  egyre  több 
munkanélküli  foglalkoztatására  nyílik  lehetőség.  Átlagosan  4  főt  foglalkoztattunk  az  év 

background image

folyamán.  A  foglalkoztatottak  munkabére  3.889.389,  munkaadói  járuléka  525.071  és  dologi 
kiadások 16.485 forint szerepelnek, összesen 4.430.945 forintos összeggel. 
 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Útőr 
Itt a közmunkásként foglalkoztatott dolgozók bére, bérének közterhei szerepelnek. 2016. március 
1-től  november  30-ig  10  fő  közmunkásokat  foglalkoztatott  az  önkormányzat,  ők  látták  el  a 
közterületek rendben tartását,  zöldterületek gondozását,  a külterületi utak karbantartását.   Ezt  a 
foglalkoztatási  formát  100  %-ban  támogatja  a  központi  költségvetés.  Személyi  juttatásra 
7.075.878  forint,  munkaadókat  terhelő  járulékra  969.528  forintot  fizettünk  ki.  Az  utak 
karbantartásához murvát vásároltunk, melyet ők terítettek szét. A murva és a szerszámok kiadása 
1.304.801  forint  volt.  A  program  keretén  belül  kis  értékű  tárgyi  eszközöket  is  vásároltunk: 
lapvibrátort, 2 db kerékpárt utánfutóval, ezek együttes összege 441.947 forint volt. 
Az összes kiadásunk 9.792.154 forint volt. 
 
045160 Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
Itt a közutak kisebb karbantartási kiadásai, valamint a Hathalmi út felújítása szerepel 4.537.181 
forintos kiadással. 
 
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 
Itt  négy  kérelmezőnek  lakásvásárlásra  nyújtott  támogatás  összege  szerepel  490  ezer  forintos 
kiadással. 
 
064010 Közvilágítás 
Itt a közvilágításra kifizetett áramdíj szerepel 1.803.081 forintos kiadással. 
 
066010 Zöldterület kezelés 
A tavalyi évben az önkormányzat saját forrásból alkalmazott egy kőművest májustól-decemberig 
aki elvégezte az önkormányzat ingatlanjainak kisebb karbantartását, közmunkások segítségével a 
temetőben elkészítette a járdát. 
Nyáron  lehetőség  nyílt  szünidős  diákok  foglalkoztatására  1-1  hónapra,  a  bérek  összegét  a 
Munkaügyi  Központ  100%-ban  támogatta,  ők  is  a  zöldterületek  fűnyírásában  segítettek. 
Munkabérre  1.069.500  forintot,  járulékra  288765  forintot  fizettünk  ki.  Itt  szerepel  még  a 
fűnyírókba  vásárolt  benzin,  a  fűnyírók,  fűkaszák  karbantartása,  facsemete  és  virágpalánta  és 
egyéb anyag vásárlása 1.922.770 forintos kiadással. . 
Az összes kiadás 3.281.035 forint volt. 
 
072111Háziorvosi alapellátás 
Itt  az  orvosi  rendelő  fenntartásával  kapcsolatos  kiadások  szerepelnek:  gázszolgáltatási  díj, 
áramdíj, vízdíj szerepel összesen 367.350 forintos kiadással. 
 
081030  Sportlétesítmények  működtetése  szakfeladaton  a  sportöltőző  fenntartási  kiadásai 
szerepelnek: áramdíj, gázszolgáltatási díj, vízdíj.  Az összes kiadás 21.325 forint volt. 
 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
Itt a könyvtáros megbízási díját: 277.938 forint , járulékait: 67.536 forint és a könyvtárnak és a 
teleháznak  helyet  adó  épület  fenntartásával  kapcsolatos  kiadások  szerepelnek:  áramdíj  és 
gázszolgáltatási díj az ez évi kiadások 556.033 forintot tettek ki. A könyvtárat a pápai Jókai Mór 
Könyvtár működteti mozgókönyvtárként. 
 
 

background image

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
Itt  a  kultúrház  és  a  nyugdíjas  klubnak  helyt  adó  épület  fenntartásával  kapcsolatos  kiadások 
szerepelnek:  áramdíj,  vízdíj,  gázszolgáltatási  díjak.  A  különböző  rendezvények  kiadásai  és  a 
kultúrház  kisebb  karbantartási  munkáinak  kiadásai  is.  Pályázati  támogatásból  kis  értékű  tárgyi 
eszközöket szereztünk be: vezeték nélküli mikrofon, média lejátszó, multifunkciós nyomtató, és 
projektor.  Ezek  együttes  értéke  312.979  forint  volt.  A  pályázaton  252  ezer  forint  támogatást 
kaptunk,  ezt  a  pénzt  2015-ben  elköltöttük,  de  az  önerőként  vállalt  300  ezer  forintot  2016-ban 
használtuk fel. A szakfeladat együttes kiadása 2.024.312 forintot volt. 
 
084031 Civil szervezet működési támogatása 
A civil szervezeteknek 592.015 ezer forint működési támogatást nyújtottunk, ebből 100-100 ezer 
forintot  a  nyugdíjas  klub,  a  Faluvédő  Egyesület,  és  az  községi  énekkar  kapott.  A  Vidámság 
Kulturális Egyesület 150 ezer forint támogatást kapott. Az Evangélikus Egyházat és a Katolikus 
Egyházat 100-100 ezer forinttal támogattuk.  
 
091140 Óvodai nevelés  
 
Az  óvoda  működtetéséhez  szükséges  kisebb  karbantartási  kiadásokat  könyveltük  itt,  zárcsere, 
csempe vásárlás, rágcsáló irtás. 
Sor került még egy mobil telefon beszerzésére, és a hűtőszekrény cseréjére is. 
Karácsonyra játékokat vásároltunk a kicsiknek 20 ezer forint értékben.  
Az óvoda működtetését a Sokorópátkai Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében 
látja el, a működtetési kiadásokra 2016 .évben 953.109 ezer forintot utaltunk át nekik. 
Az összes kiadás 1.072.733 forint volt. 
 
104050 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülőknek  augusztus  és  november  hónapban 
Erzsébet utalvány formájában nyújtottunk támogatást, ennek értéke 388.600 forint volt. 
 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
Itt a tanyagondnok illetménye 2.156.088 forint, munkaadókat terhelő kiadásai 590.552 forint, és 
a  falugondnoki  autó  üzemanyag  kiadása,  biztosítási  díjai  és  szerviz  költségei  szerepelnek 
összesen 859.757 forintos összeggel.  
A tanyagondnoki szolgálat együttes kiadása 3.606.397 forint volt. 
 
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások 
Itt  az  önkormányzat  által  megállapított  települési  támogatások  szerepelnek.  Az  átmeneti 
segélyekre  890  ezer,  a  születési  segélyekre  70  ezer,  az  iskolai  kirándulások  támogatása  6  ezer 
forintot fizettünk ki. Jó tanulók jutalmazása címszó alatt hirdetett versenyt az önkormányzat erre 
a célra 30 ezer forintot fizettünk ki a diákoknak. Év kezdési támogatást fizettünk augusztusban az 
óvodásoknak,  az  általános  és  középiskolásoknak  és  az  egyetemistáknak,  ami  1.103  ezer  forint  
kiadást  jelentett.  Temetési  segélyekre  195  ezer  forintot  fizettünk  ki  az  elhunytak  után. 
Lakásfenntartási támogatás címszó alatt 4.474.100 forintot fizettünk ki. 
Természetben  nyújtott  támogatásként  az  elhunytakra  helyezett  koszorúk  30  ezer,  és  a 
gyermekeknek  készített karácsonyi csomagok ára szerepel 304.225 forintos kiadással. 
Összesen 7.102.325 forint kiadást számoltunk el. 
 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
Itt  számoltuk  el  az  átmenetileg  szabad  pénzeszközeinkből  vásárolt  értékpapírok  kiadását, 
melynek összege 43.000 ezer forint volt. 

background image

 
 
 
 
 
 
Költségvetési kiadásaink összege: 

   49.569.470 forint  

Finanszírozási kiadás 

   48.227.051 forint 

Összes kiadás 

   97.796.521 forint 

 
 
 
 

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai 

 
 

 
 
Az  év  végén  költségvetési  elszámolási  számlánk  egyenlege  8.620.500  forint,  házi  pénztárunk 
záró pénzkészlete 34.405 forint volt. Ez együttesen 8.654.905 forint.  
Év végén az adó túlfizetések összege 1.100 forint, a más szervezetet megillető bevételek 3.646 
volt, mely a pénzmaradvány összegét  csökkenti,  illetve a forgótőke  elszámolás összege 60.000 
Ft, ami a pénzmaradványt növeli. 
Így a 2016. év végén a pénzmaradványunk összege 8.710.159 forint volt. 
 
 
 
 

Értékpapír és hitel műveletek 

 
 
Önkormányzatunk 2003. évben 17 önkormányzattal közösen vízgazdálkodási feladatok ellátására 
Bakonyalja  2002.  néven  KFT-t  alapított,  melyben  2.150  ezer  forintos  összeggel  részesedést 
szerzett. A Kft. nyereséget nem termel, így osztalék fizetésére évek óta nem kerül sor.  A Pápai 
vízmű  ZRT-ben  részesedést  vásároltunk  az  idei  évben  ennek  értéke  162  ezer  forint  volt.  Év 
végén a részesedések állománya 2.312 ezer forint volt. 
 
Az  önkormányzatnak  sem  működési,  sem  felhalmozási  hitele  nincs.  Kötvény  kibocsátása  az 
önkormányzatnak nem volt. 
 
 
Az év elején  12.000 ezer forint értékben rendelkeztünk befektetési jeggyel, melyhez év közben 
vásároltunk még 13.000 ezer forint értékben. Az egész befektetési jegy állományt (25.000 ezer 
forintot)  decemberben  vissza  is  váltottunk,  és  helyette  kamatozó  kincstárjegyet  vásároltunk  az 
átmenetileg szabad pénzeszközeinkből 30.000 ezer forint értékben. 
Az év végén a forgatási célú értékpapírjaink állománya 30.000 ezer forint volt. 
 
 
 
 
 

background image

 
 
 
 
 
 

Vagyon alakulása 

 
 
 
Mérleg szerint kimutatott vagyonunk a következően alakult:  
Ingatlanok  állománya  167.424.199  forintról  164.15.605  forintra  csökkent,  mivel  az  évben 
beruházás  nem  volt,  csak  kisebb  felújítás  történt,  az  elszámolt  amortizáció  csökkentette  az 
állományt.  
Gépek, berendezések,  felszerelések, járművek  állománya 7.801.383  forintról 6.065.025 forintra 
csökkent,  mivel  beruházás,  felújítás  nem  történt,  az  amortizáció  viszont  itt  is  csökkentette  az 
állományt.  A  kis  értékű  tárgyi  eszközökre  100%  amortizációt  számolunk  el,  ezért  ezek  az 
állományt nem növelik. 
Tárgyi  eszközeink  nettó  értéke  összesen  175.744.582  forintról  170.216.630  forintra  csökkent. 
Részesedésünk állománya 2.312 ezer forint, nem változott. 
Befektetett pénzügyi eszközeink összege 2.312 ezer forint volt.   
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: 177.518 ezerről, 178.058 ezer forintra 
nőtt. 
Értékpapírok összege 12.000.000 forintról 30.000.000 forintra nőtt. 
Pénzeszközök nyitó állománya  5.703.277forintról 8.654.905 forintra nőtt. 
Követelésünk összege 459.463 forintról 386.728 forintra csökkent. 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 196.219.722 forintról211.570.663 forintra nőtt. 
Saját tőke 192.120.377 forintról 209.475.073 forintra nőtt. 
Kötelezettségünk összege 2.929.278 forintról, 1.191.042 forintra csökkent. 
Passzív időbeli elhatárolásunk év végén 1.170.067 forintról 904.548 forintra csökkent. 
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 196.219.722 forintról 211.570.663 forintra nőtt. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a Bakonytamási Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készült 
beszámolót tekintsék át, és azt elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
 
 
Bakonytamási, 2017. április 19. 
 
 
 
 
                                                                                                Németh Károly 
                                                                                                 polgármester 

background image

 

background image

 

 
 
 

Előterjesztő:  Németh Károly 

 

      polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bakonytamási Önkormányzat 4/2017. (V.1.) 

zárszámadási rendeletének indokolása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelt: Bakonytamási, 2017. április 19. 

 

background image


 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. 
évi  CXCV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  jegyző  által  elkészített 
zárszámadási  rendelet-tervezetet a polgármester  a költségvetési évet  követő  negyedik  hónap 
utolsó  napjáig  terjeszti  a  képviselő-testület  elé.  A  zárszámadásról  a  képviselő-testület 
rendeletet alkot.  
Bakonytamási  Önkormányzata  2016.  évi  pénzügyi  tervének  végrehajtásáról  szóló 
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 

 
 

I.  

BEVEZETŐ 

 

Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2016.  február  15-én  fogadta  el  az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának 
időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos 
teljesítésekről. 
 
Bakonytamási lakosainak száma 2016. január 1-jén  656 fő volt. 
 
Az önkormányzat 2016-ben felhalmozásra összességében 4.756.247 Ft-ot fordított.  
 
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetését  4.040.761  Ft  működési 
forráshiánnyal fogadta el. 
 
A  2016.  évi  működési  forráshiányát  az  önkormányzat  az  előző  évek  pénzmaradványából 
finanszírozta. 
 
A  beszámolási  időszakban  fejlesztési  célú  hitelt  nem  vettünk  fel,  és  hitel  állományunk  sem 
volt. 
 
Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért 
többletbevételekkel ellentételezte, illetve az értékpapírjaiból váltott be. 
 
A  2016.  évi  költségvetésünket  az  előző  évekhez  hasonlóan  a  kiadások  csökkentése  és  az 
ésszerű takarékosság jellemezte. 
 
A kiadások lehetséges csökkentésével, sikerült a fizetőképességet biztosítani. 
 
Az önkormányzatnak felügyelete alá tartozó költségvetési szerve nincs. 
 
 
 
 
 
 

 

background image

 

II. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban 

előírt indoklások

 

 

 
Az önkormányzat költségvetési mérlege,  pénzeszközök változása  
 
Az  önkormányzat  pénzkészlete  (bankszámlák,  pénztárak)  2016.  január  1-jén  5.703.277 
Ft  volt.  Bevételként    102.515.919  Ft  került  elszámolásra.  Az  év  folyamán  97.846.521  Ft 
kifizetését  követően,  az  adott  előlegekkel  60.000,  illetve  a  kapott  előlegek  változásaival  -
1.657.770 korrigálva  a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 8.654.905 Ft.  
 
Többéves kihatással járó döntések 
 
A  többéves  kihatással  járó  döntésekből  származó  működési  és  felhalmozási  célú 
kötelezettségek  nem  voltak.  A  működési  célú  kötelezettségek  az  előző  évekről  áthúzódó 
kötelezettségek. 
 
Az önkormányzatnak hitelállománya 2016. december 31-én nem volt. 
 
A  beruházásoknál  és  a  felújításoknál  a  2016.  évre  áthúzódó  és  megvalósuló  feladatok  nem 
voltak. 
 
Az  önkormányzatnak  2016.  december  31.  napjával  nem  volt  kezességvállalása,  a  korábbi 
évek  kezességvállalásai  a  fizetési  kötelezettségek  teljesítése  miatt  megszűntek. 
Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.  
 
Közvetett támogatások 

 

A közvetett támogatások 2016-ban nem voltak. 

 
 

Adósság állomány alakulása 
 
2016.  december  31-én  az  önkormányzatnak  külföldi  hitelező  felé  adósság  állománya  nem 
volt.  A  2016.  évi  költségvetést,  valamint  a  következő  évet  terhelő  belföldi  szállítói 
kötelezettségként a mérlegben 316.004 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 316.004 Ft. 
 
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 211.570663 Ft, mely 7,8 %-kal 
(15.350.941 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest. 

 
Az immateriális javak állománya nem volt. 
 

background image


 

A tárgyi eszközök állománya 170.216.630 Ft 3,1 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy 
önkormányzati  szinten  a  tárgyévi  aktivált  beruházások  értéke  nem  meghaladta  meg  a 
tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. 
 
A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott 162 E Ft.  
 
Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem voltak. 
 
A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya (első lakáshoz jutók támogatása)  146.233 Ft-
tal csökkent, mivel a 2016. évi visszafizetések következtében  146.233 forintot visszafizettek, 
és 2016-ban további kölcsönt nem nyújtottunk. 
 
Az egyéb hosszúlejáratú követelésünk nincs. 
A kezelésbe átadott eszközök nem voltak. 
 
A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 30.000 E Ft, mely 18.000 E Ft-tal, azaz  
250 %-kal nőtt az előző évhez képest.  
 
A  növekedés  az  értékpapírok  vásárlása  miatt  következett  be.  2016.  év  végén  meglévő 
értékpapírok állománya 30.000 Ft. 
 
A  követelések  vonatkozásában  növekedés  tapasztalható,  mértéke  188,9  %  az  előző  évhez 
képest. 
 
 
Az  önkormányzatnál  az  érték  nélkül  nyilvántartott  eszközök  állományát  (0-ra  leírt 
használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé 
vált  módosításokkal  együtt  teljesültek.  A  fejlesztések  eredményeként  a  működés 
takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi 
döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe. 
 
A  fenntartható  fejlődés  érdekében,  2016-ban  folyamatosan  elemeznünk  kell  a  gazdasági 
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.  
 
A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  17.  §-a  alapján  a  zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 

 

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 

 

A  zárszámadási  rendeletben  foglaltak  végrehajtásával  az  önkormányzat  elősegítette  a 
településen  élők  helyzetének  javítását  (fejlesztések,  intézmények  átalakítása,  stb.).  A 

background image

 

szociálisan  rászoruló  társadalmi  rétegek  támogatásában  előrelépés  történt  (segélyezés, 
önkormányzati lakások bérbeadása, stb).   
 
A  rendeletben  foglaltak  végrehajtásának  költségvetési  hatását  az  előterjesztés  részletesen 
tartalmazza. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A  település  egészségügyi  ellátása  korszerű  körülmények  között  folytatódhat  a  következő 
években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2014. évre tervezett részei nem 
valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai,  ügyintézési  és  adminisztratív  feladatok  végrehajtásában  jelentős  többletfeladatokat 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
 
A  jogszabályok  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható 
következményei 

 

A  zárszámadási  rendelet  megalkotását  szükségessé  teszi  az  Mötv.  és  az  Áht.  előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A  zárszámadási  rendeletben  rögzítettek  végrehajtásához  a  személyi,  tárgyi,  szervezeti  és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.  
 
A  rendelet-tervezet  elkészítésénél  figyelembe  vettük  a  jogszabályszerkesztésről  szóló 
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

 

Tisztelt Képviselő-testületet! 

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 
 
Bakonytamási, 2017. április 19. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Németh Károly 

                                                                                                                                         

polgármester 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031