Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Az építményadóról
Bekezdések

Az építményadóról

építményadó rendelet.pdf — PDF document, 421Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2014. (X.01.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról 

 

 
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.  1. 
§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 
l.  §   Adóköteles az önkormányzat  illetékességi  területén lévő építmények közül  a lakás és a nem 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 
 

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
 
3. § Az adó évi mértéke 450 Ft/m2. 
 

4.§ (1) A törvényben meghatározottakon túlmenően mentes az adófizetési kötelezettség alól: 
 
a)  aki Bakonytamásiban állandó lakos, lakóhelyének létesítése napjától. 
 

b) a  szociális,  egészségügyi  és  gyermekvédelmi,  illetőleg  a  nevelési-oktatási  intézmények  céljára 
szolgáló helyiség, 
 
c)  a költségvetési szerv, a közszolgáltató szervezet, valamint az egyház tulajdonában álló építmény, 

 
d) a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, 
 
e)  a  3.  §-ban  felsorolt  adóalanyok  közül  a  társadalmi  szervezet,  az  egyház,  az  alapítvány,  a 

közszolgáltató  szervezet,  a  köztestület,  a  közhasznú  társaság,  az  önkéntes  kölcsönös  biztosító 
pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző naptári 
évben  folytatott  vállalkozási  tevékenységéből  származó  jövedelme  (nyeresége)  után  társasági 
adófizetési  kötelezettsége,  illetve  -  költségvetési  szerv  esetében  -  eredménye  után  a  központi 

költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban 
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 
 

3/A § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. 
 
3/B. § Az adó alapja a 2/A. § szerinti adókötelezettség esetén a reklámhordozó reklámközzétételre 

használható m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. 
 
3/C. § Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m2. 
 

4. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 

5.  §  Hatályát  veszti  Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  iparűzési 

adóról szóló 4/1999. (II.15.) önkormányzati rendelete. 

 
 

Németh Károly 

 

 

 

 

Takács Imre 

polgármester   

 

 

 

 

jegyző 

 
 
 

background image

 

A rendelet kihirdettük: 2014. október 1.     

 

 
         Takács Imre  
             jegyző 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031