Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről
Bekezdések

Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről

Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről.pdf — PDF document, 129Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bakonytamási község önkormányzat képviselő-testületének 
8/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésről.
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselő-testülete   a   környezet   védelmének   általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a 48. § (3)  
bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetéséről, továbbá a 
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
IA rendelet célja és hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott  
légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának 
és a lakosság egészségének védelmét.
(2)   Ezen   rendelet   hatálya   Bakonytamási   Község   Önkormányzata   közigazgatási   területén   kiterjed 
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
Értelmező rendelkezés
2. §
Jelen rendelet alkalmazása során avarnak, a növények  életciklusa során elhullatott, keletkezett száraz 
növényi részeket (ágak, levelek stb.); kerti hulladéknak, a kerti művelés során keletkező éghető növényi  
hulladékokat (ágak, lekaszált száraz gaz, fű, növényi részek, kukoricaszár stb.) nevezzük.
Az égetés szabályai
3. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék elégetésére csak 
akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.
(2)   A   kerti   hulladék   elszállítására   a   hulladékudvar,   valamint   az   erre   a   célra   szolgáló   edényzet  
igénybevételével a rendszeres hulladékszállítási szolgáltatás is igénybe vehető.
(3) A lakosság érdekeit figyelembe véve, a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és a kerti 
hulladék égetése minden évben kizárólag október 1. és május 31. napja közötti időszakban megengedett.
(4) Az égetést a meghatározott időszakban keddi és csütörtöki munkanapokon és szombaton 8 órától 18 
óráig lehet, melyről a szomszédokat értesíteni kell.
(5)   Az   ingatlanok  tisztítása,   karbantartása   során  az   ingatlanon  keletkező  avar   és  kerti   hulladék  csak 
felügyelet   mellett,   a   tűzvédelmi   szabályok   szigorú   betartásával   égethető   el,   a   lakókörnyezet   lehető 
legkisebb zavarása mellett.
(6) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az  
eltüzelése csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 
gumi, egyéb veszélyes hulladék stb.).
(8)   Az   égetéshez   tüzet   rakni   csak   biztonságos   jól   kialakított   tűzrakó   helyen   és   módon,   a   lakó-   és  
gazdasági   épülettől   kellő   távolságban,   állandó   felügyelet   mellett   lehet,   úgy,   hogy   az   az   emberi 
környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(9) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz  
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
4. §
(1) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, továbbá tűz-  
és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni  tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már  
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(3) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös 
segédanyag nem alkalmazható.
background image
(4) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell  
szüntetni.
Tiltó rendelkezések
5. §
(1) Égetéssel az avart és a kerti hulladékot megsemmisíteni tilos:
a) közterületen,
b)  a   szociális-,   egészségügyi-,   gyermek-,   ifjúsági-,   nevelési-,   oktatási,   egyházi   és   művelődési 
intézmények száz méteres körzetén belül, azok működésének időtartama alatt,
c) június 1. és szeptember 30. napja közötti időben, 
d) vasárnapokon és ünnepnapokon
e) szeles, vagy ködös, erősen párás időben,
f) ha az illetékes szerv tűzgyújtási, illetve az önkormányzat égetési tilalmat rendel el.
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
6. §
(1)   A   háztartási   tüzelőberendezések   és   azok   tartozékainak   rendeltetésszerű   használatáról,   azok 
időszakosan   esedékes   ellenőrzési   illetve   karbantartási   munkáinak   elvégeztetéséről   a   berendezés 
tulajdonosa   köteles  gondoskodni   a   légszennyező   anyagok   káros  mértékű   kibocsátásának   csökkentése 
érdekében.
(2) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer festék stb.) 
nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
7. §
A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére, illetve az előírások megszegése esetén a szükséges  
intézkedések megtételére a hivatal köztisztviselői jogosultak.
Záró rendelkezés
9. §
(1) E rendelet 2012. december 15-jén lép hatályba.
(2) Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyes tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról   szóló   5/2012.   (IX.15.)   önkormányzati   rendelete   9.   §   (1)   bekezdése   a   következő   F9 
ponttal egészül ki:
„f) az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről  
szóló 8/2012.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi.”
Bakonytamási, 2012. november 29.
Németh Károly
Leitner Pál
polgármester
körjegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. november 30.
Leitner Pál
körjegyző
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031