Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről
Bekezdések

A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről

A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről.pdf — PDF document, 420Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

4/1. oldal

 

 

B

AKONYTAMÁSI 

Ö

NKORMÁNYZAT 

K

ÉPVISELŐ

-

TESTÜLETE

 

6/2017.

 

(V.1.)

 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

 

a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért 

és az anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  

 
 
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I.  törvény  96.§-ban  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdés  szerinti  
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya Bakonytamási község közigazgatási területére terjed ki.  
 
2. § E rendelet alkalmazásában:  
1. hivatali helyiség: 
a)  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő,  Bakonytamási,  Széchenyi  u.  1. 
szám alatti hivatali épületének díszterme,  
b)  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő,  Bakonytamási,  Kossuth  u.  11 
szám alatti Művelődési Ház épületének nagyterme,  
2. hivatali munkaidő: a Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkaidő,  
3. hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre meghatározott időszak: a hét hétfő – csütörtöki 
munkanapjainak  16  és  18  óra  közötti,  pénteki  munkanapjának  13  és  18  óra  közötti  és  szombati 
napjának 10 és 18 óra közötti időszaka,  
4. többletszolgáltatás: 
a) gépzenei összeállítás,  
b) ünnepi beszéd,  
c) emléklap,  
d) pezsgő szervírozása.  
 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésnek szabályai 

 

3.  §  /1/  A  hivatali  munkaidőn  kívüli,  valamint  a  hivatali  helyiségen  kívül  történő  házasságkötés 
engedélyezése  iránti  kérelmet  írásban,  a  házasságkötési  szándék  bejelentésével  egyidejűleg  az 
anyakönyvvezetőnél kell benyújtani e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti nyomtatványon.  
/2/  A  hivatali  időn  kívül  történő  házasságkötés  időpontja  az  2.  §  3.  pontjában  meghatározott 
időszakon belüli időpontra tűzhető ki.  
/3/ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali időn kívül történő házasságkötés engedélyezése 
iránti  kérelemről  a  jegyző  a  kérelem  benyújtásától  számított  8  naptári  napon  belül,  az 
anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.  
/4/ A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulók által választott helyszínen szemlét tart, 
melyről feljegyzést készít. A feljegyzést az engedélyezésre tett javaslathoz csatolni kell. 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2013.(V.10.) rendelete  

4/2. oldal

 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés esetén fizetendő díj mértéke 

 

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 
szertartásonként bruttó 5.000,- Ft összegű díjat kell fizetni.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat az engedélyezésről szóló döntés jogerőre emelkedését 
követő 3 munkanapon belül Bakonytamási Község Önkormányzat Házipénztárába kell befizetni. A 
befizetést igazoló szelvény másolatát az anyakönyvvezető az engedélyezés iránti kérelem irataihoz 
csatolja. 
(3) A hivatali helyiségben hivatali időn kívül történő házasságkötés térítésmentes. 
 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

 

5.  §  A  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  lebonyolításában  közreműködő 
anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
szabadidőt választja, szertartásonként bruttó 2.500,- Ft összegű díjazás illeti meg.  
 

Záró rendelkezések 

 

6.  §  Ez  a  rendelet  a  kihirdetést  követő  napon  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszíti  a 
hivatali  helyiségen  kívüli,  illetve  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés 
engedélyezésének  rendjéről,  valamint  ezen  többletszolgáltatásért  és  az  anyakönyvvezetőnek 
fizetendő díjról szóló 8/2013(V.10.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Bakonytamási, 2017. április 27. 
 
 
 
 

Németh Károly 

 

 

 

 

Takács Imre 

Polgármester   

 

 

 

 

    jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. május 1. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Takács Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2013.(V.10.) rendelete  

4/3. oldal

 

 

1. melléklet a  6/2017. ( V .1. ) önkormányzati rendelethez  

 
 

K É R E L E M 

 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez 

 
 
Alulírottak  kérjük  házasságkötés  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  engedélyezését  _______  év 

___________ hónap ___nap _____ óra időpontra. 

 

Név: 

Lakcím: 

Kézbesítési cím: 

 

Név: 

Lakcím: 

Kézbesítési cím: 

 

 

 

Bakonytamási, ______ év ______________ hó ___ nap 

 
 
 
 

___________________________   

 

__________________________ 

aláírás  

 

 

 

 

 

aláírás 

 

 
 
 
Engedélyezés esetén  
a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  meghatározott  szabadidőt/az  önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*  
 
 
 
 

__________________________________ 

közreműködő anyakönyvvezető 

 
 

*kívánt részt alá kell húzni 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2013.(V.10.) rendelete  

4/4. oldal

 

 

 

  

 

 

 

2. melléklet a  6/2017. ( V .1. ) önkormányzati rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K É R E L E M 

 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 

 
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését. 
 
Név: 

Lakcím: 

Kézbesítési cím: 

 

Név: 

Lakcím: 

Kézbesítési cím: 

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:  

Bakonyszentiván, __________________ közterület ______ házszám/helyrajzi szám 

 
Tudomásul  vesszük,  hogy  engedély  esetén  az  anyakönyvvezető  kizárólag  akkor  működik  közre 
házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha  

a.  a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét 

biztosítjuk, 

b.  gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről, 
c.  gondoskodunk  az  anyakönyvvezető  helyszínre  és  a  hivatali  helyiségbe  történő 

utazásáról,  

d.  egyidejűleg  gondoskodunk az anyakönyvvezető  őrizetében lévő  anyakönyvének  a 

házasságkötés helyszínére való szállításról és a hivatali helyiségbe való biztonságos 
visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének 
feltételeiről. 

 
 
Bakonytamási, ______ év ______________ hó ___ nap 
 
 
 

___________________________   

 

__________________________ 

aláírás  

 

 

 

 

 

aláírás 

 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. 
 
 

__________________________________ 

közreműködő anyakönyvvezető 

*

kívánt részt alá kell húzni

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031