1. számú melléklet

KÉRELEM KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNT

 1. A kérelmező neve, személyi igazolvány száma:

……………………………………………………………………………………………….

 1. Állandó lakóhely, székhely:

………………………………………………………………………………………………..

 1. A közterület használat célja:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. A közterület használat:

  1. helye (helyszínrajz): ………………………………………………………………………..

  2. módja, mértéke (négyzetméter):

………………………………………………………………………..

  1. az engedélyhez használt jármű, berendezés, utcaberendezési tárgy leírása, jármű esetén rendszáma:

………………………………………………………………………..

 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat csatolása szükséges!

Bakonytamási, 200……………………………….

………………………………………

kérelmező