1. számú melléklet az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 9/2005. (V. 25.) rendelethez

Iktatószám: …….…./………….

KÉRELEM

Bakonytamási Község Önkormányzatának az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 9/2005. (V. 25.) rendeletéhez

  1. Kérelmezők személyes adatai:

Kérelmező:

Név: …………………………………………….

Lakcím: …………………………………………….

Szül. hely, idő: …………………………………………….

Anyja neve: …………………………………………….

Személyig. száma: …………………………………………….

Személyazonosító jel: …………………………………………….

Házastárs, élettárs:

Név: …………………………………………….

Lakcím: …………………………………………….

Szül. hely, idő: …………………………………………….

Anyja neve: …………………………………………….

Személyig. száma: …………………………………………….

Személyazonosító jel: …………………………………………….

  1. A kérelmezők jövedelmi viszonyai:

Kérelmező:

Munkahely neve, címe: …………………………………………….

Munkaviszony kezdete: …………………………………………….

Havi bruttó jövedelem: …………………………………………….

Házastárs, élettárs:

Munkahely neve, címe: …………………………………………….

Munkaviszony kezdete: …………………………………………….

Havi bruttó jövedelem: …………………………………………….

  1. A kérelmezővel együtt költöző kiskorú gyermekek:

Név: Szül. év, hó, nap:

………………………………….. ………………………….

………………………………….. ………………………….

………………………………….. ………………………….

………………………………….. ………………………….

………………………………….. ………………………….

………………………………….. ………………………….

  1. A kérelmező lakáshelyzete:

- ha igen, akkor ebből a kérelmezőkre vonatkozó tulajdonviszonyok:

kérelmezők teljes tulajdona - kérelmezők tulajdoni illetősége legfeljebb 50 %-os,

- ha nem, akkor jelenleg milyen minőségben lakik jelenlegi állandó lakcímén

családtag, albérlő, szívességi használó

a haszonélvezeti jog kinek a javára áll fenn: ……………………………

  1. A kezesekre vonatkozó adatok:

1.

Név: …………………………………………….

Lakcím: …………………………………………….

Szül. hely, idő: …………………………………………….

Anyja neve: …………………………………………….

Személyig. száma: …………………………………………….

Személyazonosító jel: …………………………………………….

Munkahely neve, címe: …………………………………………….

Munkaviszony kezdete: …………………………………………….

Havi bruttó jövedelem: …………………………………………….

2.

Név: …………………………………………….

Lakcím: …………………………………………….

Szül. hely, idő: …………………………………………….

Anyja neve: …………………………………………….

Személyig. száma: …………………………………………….

Személyazonosító jel: …………………………………………….

Munkahely neve, címe: …………………………………………….

Munkaviszony kezdete: …………………………………………….

Havi bruttó jövedelem: …………………………………………….

  1. A kérelem tárgyát képező ingatlan adatai:

Cím: ……………………………………………

Helyrajzi szám: ……………………………………………

Lakószobák száma: ……………………………………………

Alapterület: ……………………………………………

  1. Csatolandó dokumentumok:

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon leírt és aláhúzott adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy valótlan adatok közlése Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testületének félrevezetésének minősül és ez esetben a biztosított támogatást azonnal, egyösszegben a Polgári Törvénykönyv szerinti kamatokkal terhelten vissza kell téríteni.

Bakonytamási, 20…………………………………

………………………………….. …………………………………..

kérelmező házastárs, élettárs