Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2017. Jegyzőkönyv 2017.01.19.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2017.01.19.

2017.01.19. jegyzőkönyv.pdf — PDF document, 498Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.1.19. 

 

1/2. oldal 

P J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 19-én 16 órakor megtartott 
üléséről. 
Jelen vannak: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos alpolgármester 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 

dr. Orbán Sándor képviselő 
Tanácskozási joggal: 
Leitner Pál aljegyző 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 

1.  Vegyes ügyek 
2.  Szociális ügyek 

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. A testület a napirendet 

egyhangúlag elfogadta. 

 
1. napirendi pont 
 

Az  aljegyző  ismerteti  a  polgármesterek  illetményére  vonatozó  új  szabályozást,  egyben  kéri,  hogy 
ennek megfelelően állapítsák meg a polgármester tiszteletdíját. 
Németh Károly polgármester jelzi, hogy a döntéshozatalban nem vesz részt. 
Fejes Ákos alpolgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. 

A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

1/2017.(I.19.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Németh  Károly  polgármester 

tiszteletdíját 2017. január 1-től kezdődően bruttó 199.400.-Ft-ban, költségtérítését 29.915Ft-
ban állapítja meg A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
A polgármester ismerteti az üléstervet a következőévre, kéri a testületet, hogy ezt iránymutatásként 
fogadja el.  
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

2/2017.(I.19.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2017.  évi 
üléstervét elfogadja. 

 
 
A  polgármester  elmondja,  hogy  mindenki  megkapta  a  hatályban  lévő  nemzetiségi  megállapodást. 
Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban javaslata van, az tegye meg. Hozzászólás, javaslat nem volt, 
így  a  nemzetiségi  önkormányzattal  kötött  megállapodás  felülvizsgálatáról  kéri,  hogy  hozzon 
határozatot a testület. 
  
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.1.19. 

 

2/2. oldal 

3/2017.(I.19.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási

 

 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzattal 
kötött megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását nem tartott szükségesnek. 

 
 A polgármester kéri, hogy a költségvetéshez a képviselők tegyenek javaslatokat, a saját javaslatait 
ismerteti a testülettel. 
 

 

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

   Németh Károly   

Takács Imre  

 

   polgármester 

 

jegyző 

 

Jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

 

 

                     Leitner Pál 

 

 

 

                    aljegyző 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031