Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2015. Jegyzőkönyv 2015.09.24.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2015.09.24.

2015.09.24. jegyzőkönyv.pdf — PDF document, 57Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én 16 órakor megtartott 
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Németh Károly polgármester
Fejes Ákos alpolgármester
Lakatos Zoltán képviselő
dr. Orbán Sándor képviselő

Tanácskozási joggal:
Leitner Pál aljegyző
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő

A  jelenléti   ív   alapján   a  polgármester   megállapítja,   hogy  az   ülés   határozatképes,  így  azt   megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:

1. Vegyes ügyek
2. Szociális ügyek

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. Javaslat nem volt, így a

levezető elnök szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont

A  polgármester   ismerteti   Deli   Ádám   kérelmét,   mely   a   feltételeknek   mindenben   megfelel.   Kéri   a

testületet, hogy hozza meg a határozatot.

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a kérelem elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő

határozatát:

108/2014.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete Deli Ádám Bakonytamási, Petőfi u. 12. szám 
alatti lakos lakásvásárlás céljából igényelt kamatmentes kölcsön iránti kérelmének helyt ad és az 
első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 9/2005. (V.25.) rendelet 4. § értelmében 250 000 forint
azaz kettőszázötvenezer forint kamatmentes kölcsönben részesíti 3 év visszafizetési 
határidővel, valamint 50.000,-Ft azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő lakásvásárlás 
támogatásban részesíti.
Az indokolást és a jogorvoslati tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
mellőzésre került.
 A támogatás részletes feltételeit és garanciáit a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Bakonytamási Kirendeltsége által előkészített támogatási szerződés tartalmazza. 

 

 A polgármester megkérdezi Fejes Ákostól, hogy a sportkör részére milyen kifizetések várhatók még
ebben az évben.

 Fejes Ákos alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy 61 E Ft kiadás várható még ebben az évben.
A polgármester javasolja, hogy a testület adja meg a támogatást az egyesületnek.

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.

2015.09.24.

1/2. oldal

background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

A testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő

határozatát:

109/2014.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   Bakonytamási   TC   részére   61.000,-Ft
támogatást biztosít. A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg átadásáról gondoskodjon.

  A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a sikeres pályázat eredményeképp megérkezett az új
tanyagondnoki kisbusz. Jelenleg 3 gépjárművel rendelkezik az önkormányzat. Az új gépjárművet már
bejelentették a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijaként. Ezen felül van a Renault kisbusz, illetőleg a 21
személyes IVECO. Az új autót nem lenne szerencsés a mindennapi munkába beállítani, építőanyagok és
egyebek szállítására. Az IVECO évente szükséges műszaki vizsgája 500 E Ft-ba kerül, valamint ehhez jn
a biztosítások és egyéb költségek összege. A lakosság nem nagyon veszi igénybe, a nyugdíjasklub utazik
vele   a   legtöbbet,   évi   4-5   alkalommal.   Ezen   kívül   csak   néhány   út   van.   Gyakorlatilag   így,   hogy   a
tanyagondnoki támogatást erre már nem lehet igénybe venni, ráfizetéses az üzemeltetése. Javasolja,
hogy a 3 gépkocsi közül az IVECO kerüljön értékesítésre. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

 A testület egyetért a polgármesterrel és javasolja, hogy az IVECO kerüljön meghirdetésre, és ha van
elfogadható árajánlat, értékesítsék.

Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő

határozatát:

110/2014.(IX.24.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő IVECO típusú autóbusz
értékesítéséről határozott. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gépkocsit eladásra
meghirdesse.

  A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a könyvtár fűtésátalakítására 252 E Ft-ot kaptak, ez
gyakorlatilag semmire nem elég, meg kell nézni, mit lehet ebből megvalósítani az épületben.
 Egyben tájékoztatja a testületet, hogy a tűzifa pályázatot a közeljövőben kell benyújtani, amennyiben
élni kíván a lehetőséggel a testület. 
A testület nem kíván pályázatot benyújtani.

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16

15

-kor az ülést bezárta.

Kmf.

   Németh Károly

         Takács Imre 

polgármester

jegyző

Jegyzőkönyv tartalmáért felel:

                                                                    Leitner Pál
                                                                      aljegyző

2015.09.24.

2/2. oldal

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031