Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.09.15.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.09.15.

jegyzőkönyv 2014.09.15..pdf — PDF document, 106Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2014.09.15. 
 
                                                                     3/1. oldal 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  szeptember  15-én  16
00
 
órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
4 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.
 
Költségvetési beszámoló 
2.
 
Vegyes ügyek 
3.
 
Szociális ügyek 
 
Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta.  
 
1. napirendi pont 
 
A polgármester megkérdezi, hogy a kiküldött beszámolóval és módosítási javaslattal kapcsolatosan 
van-e kérdés, észrevétel a képviselők részéről. 
 
 Kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  így  szavazásra  tett  fel  a  költségvetés  módosítását  és  a  féléves 
beszámoló elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
9/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  Önkormányzat  2014.  évi 
költségvetésének  módosítására  vonatkozó  előterjesztést  megtárgyalta  és  elfogadta.  A 
rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  az  aljegyzőt,  hogy  a 
kihirdetésről gondoskodjon. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
81/2014. (IX.15.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. év I. félévéről szóló költségvetési 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2.
 
napirendi pont 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  beszakadt  híd  javítása  körülbelül  500  eFt-ba  fog 
kerülni. Kéri a testületet, hogy a szükséges összeget biztosítsa a javításhoz. 
 
 A testület ezzel egyetért. A polgármester szavazást rendel el. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.09.15. 
 
3/2. oldal 
 
82/2014.(IX.15.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Petőfi  utcában  lévő  leszakadt 
közúti híd javításának költségeire költségvetési tartalékából 500.000,-Ft összeget biztosít. 
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  javítás  elvégzéséhez  szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
 Az  aljegyző  ismerteti  az  iparűzési  és  az  építményadó  rendeletre  vonatkozó  javaslatot.  Érdemi 
hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatokat. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  iparűzési  adó  rendeletre 
vonatkozó  előterjesztést  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi. A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
11/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  építményadó  rendeletre 
vonatkozó  előterjesztést  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi. A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
A polármester ismerteti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról  szóló  rendelet  javaslatot.  Érdemi  hozzászólás  nem  volt,  így  a  levezető  elnök 
szavazásra tette fel a javaslatokat. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
12/2014. (X.01.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  nem  közművel  összegyűjtött 
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatásról  szóló  rendeletre  vonatkozó 
előterjesztést  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A 
testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
A  polgármester  ismerteti  Gabnayné  Pós  Piroska  kérelmét  a  Jókai  u.  2  szám  alatti  ingatlanra 
vonatkozó  bérleti  jogviszonya  7  hónappal  történő  meghosszabbítására.  Javasolja,  hogy 
hosszabbítsák meg a bérleti szerződést. 
 A testület a javaslattal egyetért, így szavazásra tette fel a levezető elnök a kérelmet. 
 
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
83/2014.(IX.15.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási,  Jókai  u.  2.  szám  alatti 
ingatlan bérlőjéül  a  70/2013. (X.31.) képviselő-testületi határozattal  kijelölt Gabnayné Pós 
Piroska  Bakonytamási,  Kossuth  u.  9.  szám  alatti  lakos  bérleti  szerződését  változatlan 
feltételekkel,  hat  hónappal,  2015. június 30-ig meghosszabbítja. A testület  felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérleti szerződést ezen feltételekkel meghosszabbítsa.  
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.09.15. 
 
3/3. oldal 
 Németh  Károly  polgármester  a  továbbiakban  összefoglalja  a  ciklusban  elvégzett  munkálatokat, 
feladatokat, majd megköszöni a képviselők munkáját és tevékenységük elismeréseként emléklapot 
nyújt át a képviselő-testületi tagoknak. 
 
 
A levezető elnök 16
30
 órakor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el. 
 
kmf. 
 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031