Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.08.26.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.08.26.

jegyzőkönyv 2014.08.26. honlapra.pdf — PDF document, 65Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV
Készült   a   Bakonytamási   Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   2014.   augusztus   26-án   16
00
  órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 4 fő:
Németh Károly polgármester
Dr. Orbán Sándor alpolgármester
Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
Jelen van továbbá:
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő
Leitner Pál aljegyző
A  polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes,
így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők:
1.
Jókai utca aszfaltozás kivitelezőjének kiválasztása
2.
Vegyes ügyek
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
1. napirendi pont
  Németh Károly polgármester elmondja, hogy a Jókai utca aszfaltozására ismételten bekérte az ajánlatokat
és akit komolyan érdekelt, megnézték a területet. Ez alapján ismerteti a végleges ajánlatokat és a referencia
munkálatokat. Javasolja az Erőss Út Kft. ajánlatát elfogadni.
 A testület ezzel egyetért. A polgármester szavazást rendel el.
 A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
77/2014.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Község  Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   Jókai   utca   és  a   temető   melletti   utca
aszfaltozásnak elvégzésére az Erőss Út Kft. ajánlatát fogadja el.
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye és a
szerződést aláírja.
2.
napirendi pont
  A   polgármester   tájékoztatja   a   testületet,   hogy   az   aszfaltozandó   útszakaszok   belterületbe   vonásához
szükséges, hogy a testület nyilatkozzon, hogy a terület funkciója nem változik, illetőleg, hogy a belterületbe
vont rész is Jókai utca néven szerepeljen a nyilvántartásban.
 A testület ezzel egyetért. A polgármester szavazást rendel el.
 A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
78/2014.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete belterületbe kívánja vonni a tulajdonában
lévő Bakonytamási 03 hrsz-on felvett, kivett, saját használatú út megjelölésű, 1116 m
2
 területű és a
Bakonytamási 09 hrsz-on felvett, kivett, közút, megnevezésű, 5177 m
2
  területű földterületeket. A
belterületbe   vont   területek   funkciója   nem   változik,   a   továbbiakban   belterületi   útként   kerülnek
hasznosításra. A testület kijelenti, hogy a belterületbe vonás a rendezési tervvel nem ellentétes.
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye.
2014.08.06.                                                                      
                                                                     2/1. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete
          
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
79/2014.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási   456.  hrsz-ú belterületi
ingatlan elnevezését Jókai utca néven határozza meg.
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye.
A  polgármester   ismerteti   a   Pápai   Víz   és   Csatornamű   Zrt   gördülő   fejlesztési   tervét.   Javasolja   a   terv
elfogadását.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
80/2014.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Gördülő
fejlesztési tervével a Vízmű vagyonkezelésében (V.) vagy tulajdonában (S.) lévő vizi közművek
vonatkozásában egyetért. A Képviselő-testület a B és Br jelű eszközcsoportok felújítási-pótlási tervét
és   beruházási   tervét   elfogadja.   Felkéri   a   Képviselő-testület   a   polgármestert,   hogy   a   Gördülő
fejlesztési tervet küldje meg a gesztornak.
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 16
30
 órakor az ülést bezárta.
kmf.
Németh Károly
Takács Imre
polgármester
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős:
Leitner Pál
  aljegyző
2014.08.26.
2/2. oldal
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031