Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.07.10.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.07.10.

Jegyzőkönyv 2014.07.10. (2).pdf — PDF document, 329Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2014.06.26.                                                                         
                                                                     4/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  július  10-én  16
00
  órai  kezdettel 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 4 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A  polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.
 
Vegyes ügyek 
2.
 
Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.  
 
1. napirendi pont 
 
  Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  IV.  Béla  parkkal  kapcsolatosan  dr.  Orbán  Sándor 
alpolgármester készített egy rendezési vázlatot, melyet kiosztottak a testületnek. 
 Dr. Orbán Sándor alpolgármester elmondja, hogy olyan vázlatot készített, amely valóban pihenőparkká teszi 
a  területet.  A  növényekre  is  tett  javaslatot,  természetesen  ezen  lehet  változtatni.  Az  utak  murvás  utak 
lennének szegéllyel. és a rajzon jelzett helyen a község címere lenne a kis körforgalom középpontjában. 
 A  testület  a  tervvel  egyetért  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  növényekre  és  az  utak  elkészítésére  kérjen 
árajánlatot. 
 
 A  polgármester tájékoztatja  a  testületet, hogy  a  sportegyesület  évzáróján szóba  került  az  öltöző  építése  is. 
Úgy  döntött  az  egyesület,  hogy  nem  szükséges  új  öltözőt  építeni.  így  a  tervrajzot  mégsem  rendeli  meg. 
Felvetődött, hogy magával a pályával kapcsolatosan kellene valamit kezdeni. A korlát, a labdafogó háló és a 
kispad tetejének új borítása saját erőből megoldható és olcsóbb is lenne, mint vállalkozótól megrendelni. A 
testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
 A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
 
56/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
sportpálya  labdafogó  hálójához,  korlátjához,  valamint  a  kispadok  felújításához  a  szükséges 
vasanyagot és hálót beszerezze, megrendelje. 
 
 
 A  polgármester tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  falunapi  műsorhoz  3  műsorszám  már  van,  egy  negyediket 
még keres, így teljes lesz a műsor. Elmondja továbbá, hogy a beiskolázási segélyek mértékéről döntenie kell 
a testületnek. Javasolja, hogy az előző évi mértékeket tartsák meg erre az évre is. A testület ezzel egyetért, 
így szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.07.10. 
 
4/2. oldal 
57/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évi  beiskolázási  támogatás  összegét  az 
alábbiak szerint határozza meg: 
-
 
általános iskola alsó tagozatos gyermek részére: 8.000,-Ft; 
-
 
általános iskola felső tagozatos gyermek részére: 9.000,-Ft; 
-
 
középiskolás gyermek részére: 15.000,-Ft; 
-
 
főiskolát, egyetemet végző gyermek részére: 25.000,-Ft. 
A  támogatás  az  életvitelszerűen  Bakonytamási  községben  lakókat  illeti  meg.  Felkéri  a  képviselő-
testület a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  hathalmi  buszmegálló  cseréjére  lenne  lehetőség. 
Tájékozódtak a kész buszmegállók árairól, a legkedvezőbb ajánlat szállítással, szereléssel körülbelül 500 eFt 
lenne.  Javasolja,  hogy  ezt  rendeljék  meg.  A  testület  a  javaslattal  egyetért,  így  a  levezető  elnök  szavazásra 
tette fel a javaslatot. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
58/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  Hathalom 
pusztára  a  buszmegálló  felépítményt  megrendelje.  A  testület  költségvetése  terhére  a  megálló 
felállításához 500.000,-Ft pénzösszeget biztosít. 
 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Bácsi  Zoltán  saját  költségén  rovásírásos  táblát  szeretne 
elhelyezni a községbe bevezető főút mellett, önkormányzati területen, és ehhez a testület engedélyét kéri. A 
testület a tábla felállítását támogatja, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a kérelmet. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
59/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  Bácsi  Zoltán  részére,  hogy  saját 
költségén  rovásírásos  táblát  helyezzen  el  a  községbe  bevezető  főút  mellett  az  Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  területen.  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  tábla  helyét  Bácsi  Zoltánnal 
egyeztetve megahatározza. 
 
 
 
 A polgármester javasolja, hogy a falunapi és az akörüli rendezvényekre az önkormányzat hívja meg Dieter 
Knoppe  urat,  aki  ingyenes  ingatlanfelajánlással  támogatta  Bakonytamási  Önkormányzatát.  Az  érintett  10 
napra javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa számára a szállást és az étkezést a községben. 
 A testület a javaslattal egyetért, a levezető elnök szavazást rendel el. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
60/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  Dieter  Knoppe 
urat, aki az önkormányzatot ingyenes ingatlan felajánlásával támogatta, az augusztus 15 és augusztus 
25 közé eső időszakra a községben lévő rendezvényekre meghívja, és biztosítsa számára ez idő alatt 
a szállást és az étkezést Bakonytamási községben az önkormányzat költségvetése terhére. 
 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  lovasegyesület  kérte,  az  önkormányzat  valamilyen  módon 
támogassa az augusztus 16-i lovasnap megrendezését. Javasolja, hogy a mentő kiszállási költségét vállalja át 
az önkormányzat. A testület ezzel egyetért, így szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.07.10. 
 
4/3. oldal 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
61/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  augusztus  16-án  megrendezésre  kerülő 
lovasnapot  a  mentőgépkocsi  kiszállási  költségeinek  saját  költségvetésének  terhére  történő 
átvállalásával támogatja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mentő kiszállási költségeit 
kifizesse. 
 
 Dr.  Orbán  Sándor  alpolgármester  felveti,  hogy  célszerű  lenne  az  orvosi  betegváró  üvegfelületét  hővédő 
fóliával ellátni, mivel a nyári időszakban néha szinte elviselhetetlen melegben várakoznak a betegek. 
 A testület támogatja a javaslatot, így a polgármester szavazást rendel el a fóliázás megrendeléséről. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
62/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az 
önkormányzat  költségvetése  terhére  az  orvosi  rendelő  betegvárója  üvegfelületeinek  hővédő 
fóliázását megrendelje. 
 
 
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az egyházközségeknek a tavalyi évben juttatott támogatásról 
mindkét  egyházközség  időben  benyújtotta  az  elszámolást.  Ahogy  ez  a  testület  előtt  is  ismert,  a  támogatás 
felhasználásról  szerződést  kötnek  az  érintettekkel,  melyben  a  képviselő-testület  döntése  alapján 
meghatározzák az összeg felhasználásának célját is. A katolikus egyházközség ennek megfelelően használta 
fel  a  kapott  támogatást,  és  el  is  számolt  róla  számlákkal.  Az  evangélikus  egyházközséggel  megkötött 
támogatási  szerződésben  a  képviselő-testület  döntése  alapján  a  támogatás  felhasználására  a  garázs 
bádogozása és harangjavítás cél lett megjelölve. Ezzel szemben a benyújtott elszámolásban a Széchenyi u. 3. 
szám  alatt  ingatlanra  szóló  villamos  energia  és  gázszámlát  nyújtottak  be.  A  támogatási  szerződés  3.  pontja 
szerint  a  támogatott  vállalja,  hogy  az  önkormányzat  által  nyújtott  pénzösszeg  2.  pont  szerinti  céloknak 
megfelelő  elköltéséről  legkésőbb  2014.  június  30.  napjáig  írásban  beszámol.  Az  írásbeli  beszámoló  részét 
kell, hogy képezzék a támogatási összeg elköltését igazoló számlák másolatai.  
 Az  5.  pont  szerint:  amennyiben  a  támogatott  a  támogatási  összeggel  elszámolni  nem  tud  a  fentiek  szerint 
részletezett módon, vagy beszámolási kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, a támogatási 
összeget az elszámolási határidő leteltét követő hó 15. napjáig köteles egy összegben visszafizetni. 
 A  benyújtott  beszámoló  alapján  a  támogatást  nem  a  szerződésben  megjelölt  módon  használták  fel.  Az 
evangélikus egyházközség  részéről senki nem jelezte, hogy  más  módon szeretnék felhasználni az összeget. 
Az elszámolás az elmondottak alapján a szerződés szerint nem elfogadható. Kéri a testület véleményét. 
 A  testület  egységes  álláspontja  szerint  az  evangélikus  egyházközség  beszámolója  nem  elfogadható, 
tekintettel  arra,  hogy  a  támogatási  összeget  nem  a  támogatási  szerződésben  foglaltak  szerint  használta  fel, 
így a következményeket rájuk nézve alkalmazni kell, vagyis vissza kell fizetni a kapott összeget. 
 
 A polgármester szavazásra teszi fel a támogatási beszámolók elfogadását. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
63/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  Katolikus  Egyházközség  által 
benyújtott, a 2013. évben kapott támogatásáról szóló elszámolást elfogadja. 
 
 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
64/2014.(VII.10.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  Evangélikus  Egyházközség  által 
benyújtott, a 2013. évben kapott támogatásáról szóló elszámolást nem fogadja el. 
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031