Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.10.31.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.10.31.

Jegyzőkönyv 2013.10.31..pdf — PDF document, 226Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2013.10.31.                                                                         
                                                                     3/1. oldal 
 
Készült a Bakonytamási  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31-én 16
00
 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
4 fő: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A    polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.  2013. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
2.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
3.  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
4.  Vegyes ügyek 
5.  Szociális ügyek (zárt ülés) 
 
Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta. 
 
1. napirendi pont 
 
  Németh  Károly polgármester elmondja,  hogy a  beszámolót  mindenki előzetesen  megkapta. Kéri, 
hogy akinek észrevétele, hozzászólása van, az tegye meg. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a beszámolót. 
 
 A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
66/2013. (X.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  az  önkormányzat  ¾  éves 
gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  ismerteti  elmondja,  hogy  a  költségvetés  módosítására  vonatkozó  előterjesztést 
mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 
 
 Kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  így  szavazásra  tett  fel  a  költségvetés  módosítására  vonatkozó 
javaslatot. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.10.31. 
 
3/2. oldal 
10/2013. (XI.15.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2013. 
évi  költségvetéséről  szóló  4/2013.  (II.  15.)  rendelet  
módosítására  vonatkozó 
javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3.  napirendi pont 
 
 A polgármester kéri, hogy akinek a megküldött koncepcióhoz van hozzászólása, az tegye meg. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tett fel a koncepció elfogadását. 
 
 A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
67/2013. (X.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évre  vonatkozó 
költségvetési  koncepciót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  koncepció  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 
4.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  önkormányzat  vízkár  elhárítási  tervet  köteles 
készíteni. A terv elkészítése 150 eFt-ba kerül. Kéri a testületet, hogy biztosítsa ennek fedezetét. 
 A testület ezzel egyetért, így szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
 A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
68/2013. (X.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  vízkár  elhárítási  terv 
megrendelésére  150.000,-Ft  összeget  biztosít  költségvetési  tartaléka  terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a terv elkészíttetésének megrendelésére. 
 
 A  polgármester  ismerteti  a  katasztrófavédelem  kérését,  mely  szerint  támogatást  kérnek  a  jobb 
működési feltételek biztosítása érdekében. Javasolja, hogy a testület 10 eFt összeggel támogassa a 
szervezetet. 
A testület ezzel egyetért, így szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
69/2013. (X.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Veszprém 
Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  működését  10.000,-Ft-tal  támogatja.  A  testület 
felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  Széchenyi  utcai  ingatlan  tulajdonjogának 
átruházása  az önkormányzatra  megtörtént. Kérdezi  a testületet, mi  legyen a sorsa az épületnek.  A 
benne lévő ingóságokat meghirdetik árverésre a lakosság körében.  
 
 A  testület  az  ingatlan  értékesítése  mellett  foglalt  állást,  így  felkéri  a  polgármestert,  hogy 
készíttessen értékbecslést, hogy az alapján a testület meg tudja határozni a vételárat. 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.10.31. 
 
3/3. oldal 
 A  polgármester  ismerteti  Gabnayné  Pós  Piroska  kérelmét  a  Jókai  u.  2  szám  alatti  ingatlanra. 
Javasolja, hogy 17.500,-Ft bérleti díjért adják k az ingatlant kérelmező részére. 
 A testület a javaslattal egyetért, így szavazásra tette fel a levezető elnök a kérelmet. 
 
A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
70/2013. (X.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonytamási, Jókai u. 2. szám 
alatti  ingatlan  bérlőjéül  Gabnayné  Pós  Piroska  Bakonytamási,  Kossuth  u.  9.  szám 
alatti  lakost  jelöli  ki.  A  bérleti  díj:  17.500,-Ft,  mely  a  rezsiköltségeket  nem 
tartalmazza.  A  bérlet  ideje: 2013.  november 1-től 2014. május 31-ig tart. A testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést ezen feltételekkel megkösse. 
 
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a temető tulajdonjogának átvétele  folyamatban  van, 
még  a  katolikus  fél  jelzésére  várnak  és  a  közjegyzőnél  aláírható  lesz  minden  szükséges  irat. 
Elmondja továbbá,  hogy a  LEADER ciklus  véget ér,  így célszerű  lenne átlépni a pápai székhelyű 
szervezethez,  mivel  az  eddigiek  alapján  ott  jobban  működtek  a  támogatások.  A  testület  ezzel 
egyetért,  felkéri  a  polgármestert,  hogy  tájékozódjon  az  átlépés  feltételeiről.  A  polgármester 
tájékoztatja a testületet arról, hogy az idei évben is kiadásra kerül az önkormányzat időszaki lapja, 
ehhez  kiértesítik  a  civil  szervezeteket  az  anyagok  leadási  határidejéről.  Egybnen  kéri  a  testületi 
tagokat,  hogy  a  következő  évre  vonatkozó  terveiket,  javaslataikat  is  juttassák  el  a  hivatalhoz  a 
következő évi tervezéshez. 
 A  polgármester  javasolja  a  testületnek,  hogy  a  sportkör  működéséhez  szükséges  250.000,-Ft-ot 
biztosítsa a szervezet részére. 
 A testület a javaslattal egyetért, így szavazásra teszi fel annak elfogadását. 
 
A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
71/2013. (X.31.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  Torna  Club 
működését  250.000,-Ft-tal  támogatja.  A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
támogatás kifizetéséről az egyesület szükségletei szerint gondoskodjon. 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  virágos  Veszprém  megyéért  kiírásban 
Bakonytamási  a  kategóriájában  első  helyezést  ért  el,  a  díjátadásra  november  15-én  kerül  sor 
Tapolcán. 
 
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök az ülést 16
55
 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930