Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.10.08.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.10.08.

Jegyzőkönyv 2013.10.08..pdf — PDF document, 214Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2013.10.08.                                                                         
                                                                     2/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  október  8-án  16
00
  órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A    polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes,  így  az  ülést  megnyitja.  Ismerteti  a  rendkívüli  ülés  napirendi  pontjait,  melyek  a 
következők: 
 
1.  Az Önkormányzat részére tett ingatlanfelajánlás  
2.  Települési értéktár 
 
Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta. 
 
1. napirendi pont 
 
  Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  Dieter  Knappe  a  Széchenyi  u.  25.  szám  alatti 
ingatlan ingyenesen felajánlotta az önkormányzat részére. Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja 
el a felajánlást. 
 
 A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslatot. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
64/2013. (X.08.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dieter  Knappe  (lakcíme: 
D06118  Halle  (Saale)  Margueritenweg  39.)  által  az  önkormányzat  részére 
ajándékként ingyenesen felajánlott Bakonytamási 44 hrsz-on nyilvántartott, 1267m2 
területű, lakóház, udvar megjelölésű, természetben a Bakonytamási, Széchenyi u. 25. 
címen lévő ingatlant köszönete kifejezése mellett elfogadja. 
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  ajándékozáshoz  szükséges 
szerződést  aláírja  és  a  tulajdon  átruházással  járó  költségeket  az  önkormányzat 
költségvetése terhére kifizesse. 
Határidő: 
2013. október 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.10.08. 
 
2/2. oldal 
2.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  ismerteti  a  települési  értéktár  létrehozásának  lehetőségéről  szóló  jogszabályt. 
Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  amennyiben  ezzel  most  nem  kíván  élni,  a  jövőben  bármikor 
megteheti, azonban e hónap 15-ig nyilatkozni kell róla. 
 
 Kérdés, hozzászólás nem volt, így szavazásra tett fel a helyi értéktár létrehozásának lehetőségét. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
65/2013. (X.08.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem kíván települési 
értéktárat létrehozni. A testület felkéri a polgármestert, hogy erről az illetékes 
szerveket tájékoztassa. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930