Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.02.21.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.02.21.

Jegyzőkönyv 2013.02.21. Együttes ülés Bakonytamási, Csót, Nagydém, Nagygyimót.pdf — PDF document, 54Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bakonytamási Község Önkormányzati         Csót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete                                        Képviselő-testülete
Nagydém Község Önkormányzati                Nagygyimót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete                                        Képviselő-testülete
J e g y z ő k ö n y v
Bakonytamási, Csót, Nagydém és Nagygyimót Községek Önkormányzati
Képviselő-testületeinek
2013. február 21-én tartott együttes üléséről
   
Határozatok: 
Bakonytamási: 21/2013.(II.21.)
Csót: 27/2013.(II.21.)
Nagydém: 8/2013.(II.21.)
Nagygyimót:   20/2013.(II.21.)
background image
                                                                                     
J e g y z ő k ö n y v
Készült: Bakonytamási, Csót, Nagydém és Nagygyimót  Községek
              Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013.
              január 30-án 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Csóti Közös Önkormányzati Hivatal.
Jelen vannak:
Bakonytamási Képviselő-testület részéről:
Németh Károly polgármester, Dr. Orbán Sándor alpolgármester, Kiss Tibor
és Fejes Ákos képviselők (4 fő).
Csóti Képviselő-testület részéről:
Kékesi István polgármester, Bácsi Zsolt alpolgármester, Horváth István,
Dr. Lukács László,Kékesi – Szabó Csilla, Szabó Józsefné,Vörösvári Istvánné 
képviselők  (7 fő).
Nagydémi Képviselő-testület részéről:
Marics Lajos polgármester, Nagy Lajos alpolgármester, Bebők Zoltánné,
Feketéné Péter Erzsébet és Szántó Gyula képviselők (5 fő).
Nagygyimóti Képviselő-testület részéről:
Szaller Zsolt polgármester, Müller Zoltán alpolgármester, Nagy László és
Takács Mihály képviselők (4 fő). 
Távolmaradásukat bejelentették:
Bakonytamási Képviselő-testület részéről:
Lakatos Zoltán képviselő.
Nagygyimóti Képviselő-testület részéről:
Szalay Imre képviselő.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Takács Imre jegyző.
Leitner Pál aljegyző.
background image
- 2 –
Kékesi István Csót polgármestere köszönti a megjelenteket. A jelenléti ívek
alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületek tagjai határozatképes számban
jelen vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
1.) Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
A Képviselő-testületek tagjai (Bakonytamási 4 igen, Csót 7 igen, 
Nagydém 5 igen, Nagygyimót 4 igen szavazattal) a napirendre tett javaslatot
elfogadták.
Napirend tárgyalása:
1.) Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése.
     Előadó: Takács Imre jegyző.
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Takács Imre jegyző elmondja, hogy a közös hivatal költségvetése alapvetően
a személyi kiadásokat és azok közterheit, valamint a személyhez fűződő
költségeket (útiköltség, cafetéria)  tartalmazza.
Dologi kiadások területén jelentkeznek olyan tételek, (pl: iktatás,
lakcímnyilvántartás felügyeleti díja) amelyekre fedezetet kell biztosítani,
mert azok csak a közös hivatal költségvetéséből finanszírozhatók.
Természetesen az ilyen jellegű kiadásokról a közös hivatal tételesen fog
elszámolni a fenntartó önkormányzatoknak.
Kéri a költségvetés elfogadását.
Hozzászólások:
Németh Károly, Bakonytamási polgármestere:
A dologi kiadásokkal kapcsolatban lett volna észrevétele, de a jegyző 
kiegészítéséből kérdésére már választ kapott.
background image
- 3 –
Szaller Zsolt, Nagygyimót polgármestere:
Kérdezi, hogy a jegyző által említett dologi kiadások nagyságrendje
mennyire kalkulálható?
Takács Imre jegyző:
Nehéz lenne pontosan meghatározni az ilyen költségeket. Példaként említi,
hogy az iktató programmal kapcsolatos rendszer felügyeleti díjat az elmúlt
években a Többcélú Kistérségi Társulás fizette, az idei évtől viszont a
hivataloknak kell azt felvállalni.
Marics Lajos, Nagydém polgármestere:
Sajnálatosnak tartja, hogy önkormányzatuknak ebben az évben mintegy
8,5 millió forint költségvetési hiánya van. Ahhoz, hogy a költségvetés
egyensúlyát megteremtsék, olyan bevételeket is kellett tervezni,
amelyekről már most tudható, hogy nem fognak befolyni.
Költségvetésük mottójaként Radnóti Miklós versének címét tudná idézni:
„Járkálj csak, halálraítélt!”
Kékesi István, Csót polgármestere elfogadásra javasolja a közös hivatal
költségvetésének tervezetét.
Kéri a polgármestereket, hogy a testületek részére bocsássák szavazásra
a költségvetést.
Németh Károly polgármester kéri a bakonytamási képviselő-testület
tagjait, hogy aki a közös hivatal 2013 évi költségvetését elfogadja,
kéz felemeléssel szavazzon:
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
background image
- 4 –
21/2013.(II.21.) határozat:
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csóti
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését elfogadja.
Kékesi István polgármester kéri a csóti képviselő-testület
tagjait, hogy aki a közös hivatal 2013 évi költségvetését elfogadja,
kéz felemeléssel szavazzon:
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2013.(II.21.) határozat:
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csóti
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését elfogadja.
Marics Lajos polgármester kéri a nagydémi képviselő-testület
tagjait, hogy aki a közös hivatal 2013 évi költségvetését elfogadja,
kéz felemeléssel szavazzon:
Nagydém Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2013.(II.21.) határozat:
Nagydém Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csóti
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését elfogadja.
Szaller Zsolt polgármester kéri a nagygyimóti képviselő-testület
tagjait, hogy aki a közös hivatal 2013 évi költségvetését elfogadja,
kéz felemeléssel szavazzon:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
background image
- 5 -
20/2013.(II.21.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csóti
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését elfogadja.
Kékesi István polgármester a képviselő-testületek együttes ülését
17,50 órakor bezárta.
Kmf.
                        Németh Károly                              Kékesi István
                        polgármester                                  polgármester
                        Bakonytamási                                C s ó t
                        Marics Lajos                                  Szaller Zsolt
                        polgármester                                  polgármester
                        Nagydém                                       Nagygyimót
                                                Takács Imre
                                                 jegyző
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930