Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2011. 2011. augusztus (1)
Bekezdések

2011. augusztus (1)

jegyzőkönyv2011.08.10.pdf — PDF document, 93Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 10-én 
17
00
 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Jelen vannak:
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő:
Németh Károly polgármester
Dr. Orbán Sándor alpolgármester
Fejes Ákos képviselő
Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
Jelen van továbbá:
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Leitner Pál körjegyző
A polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő:
1. 2011. év I. félévi költségvetési beszámoló
2. Vegyes ügyek
Megkérdezi,   van-e   más   javaslat   a   napirenddel   kapcsolatban.   Más   javaslat   nem   volt,   így 
szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont
A körjegyző ismerteti a körjegyzőség első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót és az 
átengedett pénzeszközök miatti módosító indítványt.
  Hozzászólás nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
50/2011. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápateszér - Bakonytamási 
Községek   Körjegyzőségének   2011.   évi   költségvetésének   módosítására 
vonatkozó  javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A körjegyzőség költségvetése 
Pápateszér   Község   Önkormányzatának   költségvetési   rendeletébe   épül   be, 
valamint e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
2011.08.10.
3/1. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
51/2011. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápateszér - Bakonytamási 
Községek Körjegyzőségének 2011. évi első féléves gazdálkodási beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadta. 
 A polgármester elmondja, hogy a módosítási javaslatot és a beszámolót mindenki megkapta. 
Kéri, hogy akinek észrevétele van a kiküldött anyagokhoz, a tegye meg.
  Érdemi   hozzászólás   nem   volt,   így   szavazásra   tette   fel   a   módosítás   és   a   beszámoló 
elfogadását.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja következő rendeletét:
8/2011. (VIII.11.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetési 
módosítására   vonatkozó   javaslatot   megtárgyalta   és   elfogadta.   A   rendelet   a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.
 A testület 6 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
52/2011. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. év I. félévéről szóló 
költségvetési   beszámolót   megtárgyalta   és   elfogadta.   A   beszámoló   a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Török féle házat 110 eFt-ért megvásárolta az 
önkormányzat   részére,   a   rendbetétel   elkezdődött,   markolóval   eltüntetik   az   épület 
maradványait. 
A Kommunális szolgáltatótól megjött a válasz az 5 éves futamidőnél 810 eFt plusz költség 
jelentkezik 3757 eFt összegre. Sok önkormányxzast vitatja a jogosságát, javasolja, várjon még 
a testület a döntéssel. Ha a 10% esedékessé válik, az önkormányzatnak van pénze, kifizeti 
egyben.
Turista   ház   majdnem   kész,   a   kemence   alapja   is   elkészült.   Az   eső   a   festéket   kiverte   a 
vakolatból. Újra lesz festve. Az udvarra filagória lenne egy ugodi vállalkozótól kért ajánlatot, 
meg is hozta. A faház és a kerítés közé gondolta elhelyezni. Az árajánlat szerint 407 eFt 
anyagköltség és 250 eFt munkadíj lenne az ára.
 A testület javasolja további árajánlatok bekérését.
 A polgármester kéri, hogy hozzon határozatot a testület az építési szándékról.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
2011.08.10.
3/2. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
53/2011. (VIII.10.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   kinyilvánítja   szándékát,   hogy   a 
turistaház   udvarára   filagóriát   kíván   felállítani.   Felkéri   a   polgármestert,   hogy   a 
beérkezett ajánlaton felül kérjen más vállalkozótól árajánlatot, egyben felhatalmazza, 
hogy a legjobb ajánlat alapján a kivitelezést megrendelje.
  A polgármester elmondja, hogy felmerült az igény bizonyos épületek helyi védettség alá 
helyezésére. Javasolja, hogy a készülő rendezési tervben erre javasolt épületeket, valamint az 
egyházi és önkormányzati épületek helyezzék helyi védettség alá.
  A testület ezzel egyetért és felkéri a körjegyzőt, hogy a szükséges lépéseket tegye meg a 
védettség alá helyezés érdekében.
A polgármester javasolja hogy a nyugdíjas nap október első hétvégéjén legyen megrendezve, 
mellyel a testület egyetért. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a nyugdíjas klubnak helyet 
adó   épület   kívülről   majdnem   teljesen   elkészült,   csak   a   csatorna   hiányzik,   belül   ki   lett 
meszelve,   a   lambériát   megvásárolta   az   önkormányzat,   a   kérdés   az,   hogy   szalagparketta 
legyen-e lerakva?
 A testület javasolja, hogy a parkettázás is készüljön el. A polgármester kéri, hogy a testület 
hozzon erről határozatot.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
54/2011. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a nyugdíjas 
klubnak helyet adó Széchenyi u. 21. szám alatti épület szalagparkettázását elvégezzék. 
Egyben   felhatalmazza   a   polgármestert   a   szükséges   anyagok   megvásárlására   és   a 
kivitelezés megrendelésére.
A   polgármester   elmondja,   hogy   az   edzőteremben   kicseréltette   a   zárat,   ott   vannak   az 
építőanyagok, a kulcsból az odajárók többet is másoltattak, hiába tette ki a papírt, hogy ne 
menjenek be, nem vették tudomásul. 
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester az ülést 17
30 
órakor bezárja.
kmf.
Németh Károly
Leitner Pál
polgármester
körjegyző
2011.08.10.
3/3. oldal
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031