Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2011. 2011. június
Bekezdések

2011. június

jegyzőkönyv2011.06.16.pdf — PDF document, 93Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16-án 16
00 
órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Jelen vannak:
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő:
Németh Károly polgármester
Dr. Orbán Sándor alpolgármester
Fejes Ákos képviselő
Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
Jelen van továbbá:
Ihász Csabáné köztisztviselő
Leitner Pál körjegyző
A polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő:
1. Hulladékgazdálkodási társulás pályázati önrésze
2. Vegyes ügyek
3. Szociális ügyek
Megkérdezi,   van-e   más   javaslat   a   napirenddel   kapcsolatban.   Más   javaslat   nem   volt,   így 
szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont
 A polgármester elmondja, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásnál lévő 
önrész megfizetéséről kellene határozatot hozni. Javasolja, hogy 5 éve futamidőre kérjen az 
önkormányzat ajánlatot, és annak ismeretében döntsön a megfizetés módjáról.
 A testület ezzel egyetért, így szavazásra teszi fel a javaslatot.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
37/2011. (VI.16.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   Győr   Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási   Társulás   felé   fennálló   10%-os,   alapító   okiratban   lefektetett 
önrészének (3.700.000,-Ft) 5 éves futamidő alatt történő törlesztésére ajánlatot kér a 
Társulás részéről.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulás vezetőségét értesítse.
2011.06.16.
3/1. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
2. napirendi pont
A körjegyző ismerteti a rendőrség közbiztonsági beszámolóját.
A testület beszámolót elfogadnak tartja.
A levezető elnök szavazásra tette fel a rendőrségi beszámolót.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
38/2011. (VI.16.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   rendőrség   2010.   éves 
tevékenységéről   szóló   és   a   közbiztonság   helyzetét   ismertető   beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadta.
A körjegyző ismerteti a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásáról szóló 
beszámolókat, valamint a családsegítő központtal együttműködésre kötelezettekről szóló 
beszámolót.
A testület a beszámolókat elfogadhatónak tartja, a polgármester szavazást rendel el.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
39/2011. (VI.16.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   gyámügyi,   a   gyermekjóléti, 
családsegítő feladatok ellátásáról szóló, valamint a rendszeres szociális segélyezettek 
családsegítő   és   gyermekjóléti   szolgálattal   történő   együttműködéséről   szóló 
beszámolókat megtárgyalta és elfogadta.
A polgármester elmondja, hogy úgy alakultak a körülmények, hogy Nagydém Önkormányzat 
kiválik  a  Lovászptana,   Nagydém,   Bakonyság  alkotta  körjegyzőségből.   Nagydém   kifejezte 
azon szándékát, hogy Bakonytamásival körjegyzőséget hozna létre. Úgy gondolja, hogy ez 
történelmi   lehetőséget   biztosít   Bakonytamási   számára,   hogy   történetében   először 
körjegyzőségi központ legyen. Lehet, hogy csak egy évig, mert változni fognak a szabályok, 
de ez ebben az esetben is nagy presztízst jelent a falunak. Ezért javasolja, hogy Bakonytamási 
Önkormányzata lépjen ki a Pápateszérrel alkotott körjegyzőségből és fejezze ki szándékát, 
hogy Nagydém községgel hoz létre új körjegyzőséget. Anyagi hátránnyal nem jár, mivel a két 
község ezer fő feletti létszámmal hozza létre a körjegyzőséget, a támogatás is ugyanaz lesz, 
mint   az   eddigi   körjegyzőségé   volt.   Esetleg   így   még   az   is   lehetséges,   hogy   az   ígért 
önkormányzati átalakítás után is megmaradhat a hivatal Tamásin.
A testület a javaslattal egyetért, a polgármester szavazást rendel el.
A testület 4 fő igen szavazattal, egy tartózkodással meghozta következő határozatát: 
40/2011. (VI.16.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete  elhatározta,  hogy 2012.  január  1. 
napjával a Pápateszér – Bakonytamási Községek Körjegyzőségéből kilép.
  E   határozatot   úgy   kell   megküldeni   írásban,   hogy   az   2011.   június   30.   napjáig 
Pápateszér Község Önkormányzatához megérkezzen.
A testület 4 fő igen szavazattal, egy tartózkodással meghozta következő határozatát: 
2011.06.16.
3/2. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
41/2011. (VI.16.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 2012. 
január 1. napjával Nagydém községgel új körjegyzőséget alakít.
  A   testület   felkéri   a   polgármestert,   hogy   Nagydém   község   Önkormányzatát   erről 
értesítse.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy sokorópátkai niskolába járó gyermekek, akik a 
8. osztályt elvégezték, az sikola alapítványától 5 Eft támogatást kapnak, míg a helybeliek 10 
eFt-ot. Gic község önkormányzata ezt kiegészíti 10 eFt-ra. Javasolja, ezt Bakonytamási is 
tegye meg és ezzel egyidejűleg minden 8. osztályt elvégzett bakonytamási tanuló is kapja meg 
ezt a támogatást.
 A testület a javaslattal egyetért. A polgármester szavazást rendel el.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
42/2011. (VI.16.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Sokorópátkán működőd iskolában 
végzett nyolcadik osztályos tanulók részére nyújtott 5.000,- forintos támogatást saját 
költségvetési tartaléka terhére gyermekenként 5 ezer forinttal kiegészíti. Egyben úgy 
határoz,   hogy   minden   Bakonytamásiban   állandó   lakhellyel   rendelkező,   nyolcadik 
osztályt elvégzett tanulónak biztosítja az 5.000,- forintos támogatást.
A   polgármester   megkéri   Ihász   Csabáné   köztisztviselőt,   hogy   hagyja   el   egy   időre   az 
üléstermet.
Ezt követően javasolja a testületnek, hogy a hivatalban dolgozó, Bakonytamási ügyeit intéző 
köztisztviselőt   részesítse   jutalomban   a   testület   köztisztviselők   napja   alkalmából,   mivel 
munkájukat lelkiismeretesen végezték ezideig. Javasolja a körjegyzőnek is hasonló mértékű 
juttatás megállapítását. 50 eFt összegre gondol.
 A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozza következő  határozatát:
43/2011. (VI.16.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   Bakonytamásiban   dolgozó, 
Bakonytamási   ügyeit   lelkiismeretesen   intéző   Bácsi   Attiláné,   Ihász   Csabáné 
köztisztviselőket,   illetőleg   a   körjegyzőt   bruttó   102.000,-Ft   jutalomban   részesíti   az 
Önkormányzat költségvetése terhére a köztisztviselők napja alkalmából. Az összeget a 
dolgozók kérése szerinti formában kell kifizetni.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon.
Ihász Csabáné visszatér az ülésterembe.
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester szociális ügyek tárgyalása miatt 
zárt ülést rendel el 16
40
-kor.
kmf.
Németh Károly
Leitner Pál
polgármester
körjegyző
2011.06.16.
3/3. oldal
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031