Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Bakonytamási szavazókör
Bekezdések

Bakonytamási szavazókör

Szavazókör.pdf — PDF document, 435Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Helyi Választási Iroda Vezetője 
8558. Csót, Rákóczi u. 39. 
 
Szám: 579-4/2013.   
                                                                                  Tárgy: Szavazókörök kialakítása Bakonytamási 
 
 
H a t á r o z a t  
 
A  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  tv.  (továbbiakban:  Ve.)  77.  §.  (1)  bekezdésének 
felhatalmazása  alapján  Bakonytamási  település  szavazóköreinek  számát,    sorszámát  és  területi 
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint  állapítom meg:   
 
a szavazókörök száma: 1 
a szavazókör sorszáma: 001 
a szavazókör területi beosztása: a település teljes közigazgatási területe, a határozat melléklete  
                                                          szerinti utcajegyzék szerint 
             a szavazóhelyiség címe: Bakonytamási, Széchenyi u. 1. 
 
Elrendelem  a  határozat  és  melléklete  Bakonytamási  község  honlapján,  valamint  az  Önkormányzat 
hirdetőtábláján 8555. Bakonytamási, Széchenyi u. 1..) tizenöt napra történő közzétételét.   
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés a 
Helyi  Választási Iroda  Vezetőjéhez (8558. Csót, Rákóczi u. 39.)  A fellebbezést a Területi  Választási 
Iroda  Vezetője  (8200  Veszprém  Megyeház  tér  1.)  bírálja  el,  három  napon  belül.  A  fellebbezésre 
megállapított  határidő  jogvesztő,  az  a  határidő  utolsó  napján  16  órakor  jár  le.  A  határidőt  naptári 
napokban kell számítani.  
 
I n d o k o l á s  
 
A  Ve.  77.  §.  (1)  bekezdése  értelmében  a  helyi  választási  iroda  vezetője  határozattal  állapítja  meg  a 
szavazókörök  számát,  sorszámát  és  területi  beosztását,  valamint  a  szavazóhelyiségek  címét.  A 
szavazóköröket  úgy  kell  kialakítani,  hogy  egy  szavazókörre  mintegy  hatszáz,  legfeljebb  ezerötszáz 
választópolgár  jusson,  de  minden  településen  legyen  legalább  1  szavazókör.  A  fentiekben  foglaltak 
figyelembe  vételével  Bakonytamási  településen  1  szavazókör  kialakításáról  rendelkeztem,  amely 
szavazókör  magába  foglalja  a  település  teljes  közigazgatási  területét  a  határozat  melléklete  szerinti 
utcajegyzék  szerint.  A  településen  a  001.  körzetbe  soroltak  száma  a  településszintre 
bejelentkezettekkel  együtt:  547  fő.  A  Ve.  80.  §-a  alapján  a  helyi  választári  iroda  vezetőjének  a 
szavazókörök  kialakításáról  szóló  határozatát  a  helyben  szokásos  módon  tizenöt  napra  közzé  kell 
tenni. Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést 
a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a Területi Választási Iroda vezetője bírálja el, három napon belül. A 
jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan aVe.10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.  
 
Csót, 2013. július 29. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Takács Imre 
                                                                                                                      jegyző 
                                                                                                                              HVI vezető 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031